Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Bordiêl zonder vrouwe

Orig. "Bordeel zonder vrouwen"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Bordiêl zonder vrouwe

Bordeel zonder vrouwen
'k Was is on de waendel in et Schipperskwartier
'k Was eens aan 't wandelen in het Schipperskwartier
oem diê kaent oep 't gemakske t'aanschouwe
om die buurt rustig te aanschouwen
en zjust achter den oek van e strotshe zonder end
en net achter de hoek van een straatje zonder einde
was de deur van et bordiêl zonder vrouwe
was de deur van het bordeel zonder vrouwen
 
't Stoeng er oep de ruit in wel een taal of zes
't Stond er op de ruit in wel een taal of zes
oemdad iederiên et góe' zou ontouwe
opdat iedereen het goed zou onthouden
verlierd ier giênen tijd want et leven is ier doêd
verlies hier geen tijd want het leven is hier dood
't is ier koud in et bordiêl zonder vrouwe
't is hier koud in het bordeel zonder vrouwen
 
'k Kreeg in mij gedacht oem der noh binne te gaan
'k Kreeg de inval om er naar binnen te gaan
oem die deur mor is ope te douwe
om die deur maar eens open te duwen
en zoe et interieur van die zaak is te bezing
en zo het interieur van die zaak eens te bekijken
't interieur van et bordiêl zonder vrouwe
't interieur van het bordeel zonder vrouwen
 
'k Zag dor lege spiegels en een kaente gordijn
'k Zag daar lege spiegels en een kanten gordijn
en ne plösteren draak zonder klauwe
en een gipsen draak zonder klauwen
een uitgedoêfde stoof en e krösken oep de schou
een uitgedoofde kachel en een kruisje op de schouw
oep de schou van et bordiêl zonder vrouwe
op de schouw van het bordeel zonder vrouwen
 
'k Zag een vaas meh bloemmen oep een tafeltshe staan
'k Zag een vaas met bloemen op een tafeltje staan
blau en rozen en zilveren en gouwe
blauwe en roze en zilveren en gouden
ze ware van plastik van synthetisch materiaal
ze waren van plastiek van synthetisch materiaal
eve doêd as et bordiêl zonder vrouwe
even dood als het bordeel zonder vrouwen
 
'k Zen der dan mor stillekes vandeur gegaan
'k Ben er dan maar stilletjes vandoor gegaan
oem on aender gedachte te bouwe
om aan andere gedachten te bouwen
'k ging loêpen uit die steeg in et Schipperskwartier
'k ging lopen uit die steeg in het Schipperskwartier
uit de buurt van et bordiêl zonder vrouwe
uit de buurt van het bordeel zonder vrouwen
 
Godde nog is waendelen in 't Schipperskwartier
Ga je nog eens wandelen in 't Schipperskwartier
zeh' gerust 't is er góe te vertrouwe
wees gerust 't is er goed te vertrouwen
mor blefde lifst van dróev' atmosfere gespaard
maar blijf je liefst van droeve atmosferen gespaard
blefd dan weg van et bordiêl zonder vrouwe
blijf dan weg van het bordeel zonder vrouwen
 
Mor blefde lifst van dróev' atmosfere gespaard
Maar blijf je liefst van droeve atmosferen gespaard
blefd dan weg van et bordiêl zonder vrouwe
blijf dan weg van het bordeel zonder vrouwen
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!