Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kooyman & Van Haeren - 't Is ni miêr wa 't gewest is

Orig. "'t Is niet meer wat 't geweest is"

Te belösteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

't Is ni miêr wa 't gewest is

't Is niet meer wat 't geweest is
Refrein:
't Is ni miêr wa 't gewest is
't Is niet meer wat het geweest is
en 't zal noêt ni mer wörre wad et was
en 't zal nooit meer worden wat het was
't is ni miêr wa 't gewest is
't is niet meer wat het geweest is
en 't zal noêt ni mer wörre wad et was
en 't zal nooit meer worden wat het was
 
 
Edde golle dad oêk misschin
Hebben jullie dat ook misschien
da' ge 's morgens stoh te zing
dat je 's morgens staat te kijken
nor oewe kop in de spiegel van de lavabo
naar je hoofd in de spiegel van de watafel
meh in oew aend e scheermashing
met in je hand een scheermachine
 
da' ge dan denkt "da's persies nen aendere vent
dat je dan denkt "da's net een andere vent
as veur e jaar of ting"
dan een jaar of tien geleden"
ge kun et draaien of kiêre
je kunt het draaien of keren
mor iên dink da stoh' vast
maar één ding staat vast
 
(refrein)
 
Goeiemiddag meniêr pastoêr
Goeiemiddag meneer pastoor
is da nah waar wa da 'kik allemol oêr?
is dat nou waar wat ik allemaal hoor?
da' de mense ni mer gere noh de kaerk gaan
dat de mensen niet meer graag naar de kerk gaan
z'ange liever on den toêg (ne goeie pakke)
ze hangen liever aan de toog (een goeie pakken)
 
da' ge meh moeite genoeg soprane vind
dat je met moeite genoeg sopranen vindt
vör 's zondags in et koêr (allelujah)
voor 's zondag in het koor (allelujah)
vruger ware ze braef
vroeger waren ze braaf
mor nei verkoêpe ze last
maar nu verkopen ze last
(en nae de maskes komaan zenne)
(en nu de meisjes kom op)
 
(refrein)
 
We reeë vruger meh' den otto oem broêd
We reden vroeger met de auto om brood
want de naft was goeiekoêp
want de benzine was goedkoop
en al 'tgeen da we ni mer noêdig adde
en al hetgeen we niet meer nodig hadden
da' goeide we mor oep den oêp
dat gooiden we maar op de hoop
 
totda' der mense ware
tot er mensen waren
die zeeë "zie' dare
die zeiden "zie daar
de lucht zit vol meh loêd"
de lucht zit vol met lood"
we doeng et kalmer nei, w'ebben ons wad aangepast
we doen het kalmer nu, we hebben ons een beetje aangepast
 
(refrein)
 
Mijnen bompa da was ne krak
Mijn opa was een uitblinker
diê dee alles oep zij gemak
die deed alles op zijn gemakje
ik zing 'em nog zitten in ze stamcafé
in zie hem nog zitten in zijn stamcafé
meh' z'n sigaar en z'ne cognac
met z'n sigaar en z'n cognac
 
dan zeet 'em "let oep joeng
dan zei hij "let op jongen
't is vandaag te doeng
't is vandaag te doen
veegd on de rest mor oewe frak"
veeg aan de rest maar je voeten"
en 't leste wat 'em zee tege mij was "lösterd gast...
en 't laatste dat hij zei tegen mij was "luister jongen...
 
(refrein x4)
4 reakses
Krommenaas 29 november 2010, 17:34
de link werkt wel degelijk
nella 29 november 2010, 11:56
wil dit nummer heel graag horen, maar de link naar my space werkt niet bij me.kan iemand me het sturen?
Kletskop 28 juli 2009, 12:26
Nieverans peis ek. Ik em deze CD geliênd in de Permeke bibliotheek.
Franky Boy 28 juli 2009, 12:09
Waar kan ik dat gratis downloaden? Behalve via CPeX of My Space?
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!