Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kooyman & Van Haeren - Artisten oep de Meêr

Orig. "Artiesten op de Meir"

Te belösteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Artisten oep de Meêr

Ze zen noh 't stad gekome
Ze zijn naar Antwerpen gekomen
van dichtbij of van iêl vaer
van dichtbij of van heel ver
en alles wa da' z'ebbe
en alles dat ze hebben
kan in de kist van een gitaer
kan in de kist van een gitaar
 
Der zen erbij die alles achterliete
Er zijn erbij die alles achterlieten
vör een straatcarrieêr
voor een straatcarrière
ik eb een boên vör al die schoên
ik heb een boon voor al die mooie
artisten oep de Meêr
artiesten op de Meir
ik eb een boên vör al die schoên
ik heb een boon voor al die mooie
artisten oep de Meêr
artiesten op de Meir
 
't Is e feit da soemmige mense
't Is een feit dat sommige mensen
vör de rijkdoem zen gemokt
voor de rijkdom zijn gemaakt
en aender die gon vêren
en anderen gaan varen
of waerken on de dok
of werken aan de dokken
 
mor der zen oek van die tippe
maar er zijn ook van die types
die krijgen et in un peêr
die krijgen het in hun hoofd
oem un fratse te verpatse
om hun fratsen te verpatsen
on de mensen oep de Meêr
aan de mensen op de Meir
oem un fratse te verpatse
om hun fratsen te verpatsen
on de mensen oep de Meêr
aan de mensen op de Meir
 
Der zen goochelers en zangers
Er zijn goochelaars en zangers
muzikaenten en zjongleurs
muzikanten en jongleurs
un klaente zen passaente
hun klanten zijn passanten
tusse de stasen en de beurs
tussen het station en de beurs
 
goeid ne cent in un klak
Werp een cent in hun pet
want ze zörge vör de sfeêr
want ze zorgen voor de sfeer
ik zen ne fan al iêl me lêve
ik ben een fan al heel m'n leven
van d'artisten oep de Meêr
van de artiesten op de Meir
ik zen ne fan al iêl me lêve
ik ben een fan al heel m'n leven
van d'artisten oep de Meêr
van de artiesten op de Meir
 
En onder de groête affiche
En onder de grote affiche
van beroemde vedetten en artiste
van beroemde vedetten en artiesten
sta' de straatmuzikaent alle dage
staat de straatmuzikant alle dagen
wad aandacht van de mense te vrage
een beetje aandacht van de mensen te vragen
 
vör e paar miserabele cente
voor enkele miserabele centen
kunde geniete van al z'n talente
kan je genieten van al z'n talenten
och kwam er toch is oep nen dag
och kwam er toch eens op een dag
ne producer diên iet in 'em zag
een producer die iets in hem zag
 
dan deet 'em z'neige
dan deed hij zich
wel iêl aenders veur
wel heel anders voor
dan liep 'em oep de Meêr
dan liep hij op de Meir
gelak ne groête sinjeur
als een grote seigneur
 
mor a zou noêt vergeten
maar hij zou nooit vergeten
al wier 'em miljonair
al werd hij miljonair
da' z'n talent ee kunne giste
dat z'n talent heeft kunnen gisten
ba d'artisten oep de Meêr
bij de artiesten op de Meir
da' z'n talent ee kunne giste
dat z'n talent heeft kunnen gisten
ba d'artisten oep de Meêr
bij de artiesten op de Meir
 
Ik eb een boên vör al die schoên
Ik heb een boon voor al die mooie
artisten oep de Meêr
artiesten op de Meir
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!