Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Kooyman & Van Haeren - Artisten oep de Mer

Orig. "Artiesten op de Meir"

Te belsteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Artisten oep de Mer

Ze zen noh 't stad gekome
Ze zijn naar Antwerpen gekomen
van dichtbij of van il vaer
van dichtbij of van heel ver
en alles wa da' z'ebbe
en alles dat ze hebben
kan in de kist van een gitaer
kan in de kist van een gitaar
 
Der zen erbij die alles achterliete
Er zijn erbij die alles achterlieten
vr een straatcarrier
voor een straatcarrire
ik eb een bon vr al die schon
ik heb een boon voor al die mooie
artisten oep de Mer
artiesten op de Meir
ik eb een bon vr al die schon
ik heb een boon voor al die mooie
artisten oep de Mer
artiesten op de Meir
 
't Is e feit da soemmige mense
't Is een feit dat sommige mensen
vr de rijkdoem zen gemokt
voor de rijkdom zijn gemaakt
en aender die gon vren
en anderen gaan varen
of waerken on de dok
of werken aan de dokken
 
mor der zen oek van die tippe
maar er zijn ook van die types
die krijgen et in un per
die krijgen het in hun hoofd
oem un fratse te verpatse
om hun fratsen te verpatsen
on de mensen oep de Mer
aan de mensen op de Meir
oem un fratse te verpatse
om hun fratsen te verpatsen
on de mensen oep de Mer
aan de mensen op de Meir
 
Der zen goochelers en zangers
Er zijn goochelaars en zangers
muzikaenten en zjongleurs
muzikanten en jongleurs
un klaente zen passaente
hun klanten zijn passanten
tusse de stasen en de beurs
tussen het station en de beurs
 
goeid ne cent in un klak
Werp een cent in hun pet
want ze zrge vr de sfer
want ze zorgen voor de sfeer
ik zen ne fan al il me lve
ik ben een fan al heel m'n leven
van d'artisten oep de Mer
van de artiesten op de Meir
ik zen ne fan al il me lve
ik ben een fan al heel m'n leven
van d'artisten oep de Mer
van de artiesten op de Meir
 
En onder de grote affiche
En onder de grote affiche
van beroemde vedetten en artiste
van beroemde vedetten en artiesten
sta' de straatmuzikaent alle dage
staat de straatmuzikant alle dagen
wad aandacht van de mense te vrage
een beetje aandacht van de mensen te vragen
 
vr e paar miserabele cente
voor enkele miserabele centen
kunde geniete van al z'n talente
kan je genieten van al z'n talenten
och kwam er toch is oep nen dag
och kwam er toch eens op een dag
ne producer din iet in 'em zag
een producer die iets in hem zag
 
dan deet 'em z'neige
dan deed hij zich
wel il aenders veur
wel heel anders voor
dan liep 'em oep de Mer
dan liep hij op de Meir
gelak ne grote sinjeur
als een grote seigneur
 
mor a zou not vergeten
maar hij zou nooit vergeten
al wier 'em miljonair
al werd hij miljonair
da' z'n talent ee kunne giste
dat z'n talent heeft kunnen gisten
ba d'artisten oep de Mer
bij de artiesten op de Meir
da' z'n talent ee kunne giste
dat z'n talent heeft kunnen gisten
ba d'artisten oep de Mer
bij de artiesten op de Meir
 
Ik eb een bon vr al die schon
Ik heb een boon voor al die mooie
artisten oep de Mer
artiesten op de Meir
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!