Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Noêt miêr drinke

Orig. "Nooit meer drinken"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Noêt miêr drinke

Tekst & muziek: Jim
De kamer draaid in 't rond
ik kan me ni miêr ouwe
m'ne kop stod oep ontploffe
ik moet sebiet gon spouwe
nog mor is nen aanslag
oep m'ne lever en al de rest
m'n arsecelle staerven af
ik vuul me ni' zoe best
 
Refrein:
Noêt miêr drinke
da' zeh 'kik elke kiêr
noêt miêr drinke
ik drink noêt ni miêr
noêt miêr drinke
dad is vör nikske góe
noêt miêr drinke
noêt ni miêr pottóe
 
De wereld zie' der aenders uit
na een nachtshe drinke
'k blijf iêl den dag in bed
uit m'nen bek wa ligge stinke
m'n lijf roept nor alkool
ik zen ier wriêd on 't lije
woroem blefd ne mens zoe drinke
ge kund zelfs ni mer vrije
 
(refrein)
 
Ik zit ier zonder lief
vaer van uis en gin plezier
dan grijp ek nör de fles
ja dan zen ek trug in zwier
's aves groête Jan
da' geld zeker vör den deze
ik slaag 'er ginnen iênen over
nee want 'k zen trug geneze
 
Noêt miêr drinke
da' ziede gij van ier
noêt miêr drinke
gefd mij mor een pint bier
noêt miêr drinke
ik vuul m'neige góe
noêt miêr drinke
en morge trug pottóe
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!