Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Zuipe !

Dees lieken uit 1978 was in van d'iste van Katastroof en wier et lijflied van alle Vlomse bierdrinkers. In 2000 wier et oepnief uitgebrach en olden et d'iste plts in de Vlomsen Top 10, en in 2006 stoeng et wer in de hitlijste na een eruitgave deur de website ZatteVrienden.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Zuipe !

Zuipen !
Refrein:
Zuipen zuipen dat kan ik goed
Zuipe zuipe da kan ek ge
dat kan ik blindelings en met m'n ogen toe
da kan ekik blindelings en meh m'n oge te
zuipen zuipen tege m'n haar omhoog
zuipe zuipe tege m'n aar oemog
m'n mond is nog niet leeg of m'n keel is weeral droog
m'ne mond is nog ni leeg of m'n kel is weral drog
 
Vanaf dat ik was geboren was ik al intelligent
Vanaf da 'k was gebore was 'kik al intelligent
ik greep recht naar moeders borst zoals een grote vent
ik pakte recht nor meders bst gelak ne grote vent
't was niet om mee te spelen dat ik greep naar die borst
't was ni oem meh te spele da 'k pakte nor die bst
ook niet voor 't sexuele, 't was van de grote dorst
oek ni vr 't sexuele, 't was van de groten drst
 
ik zoop ik alles leeg, mijn moeder wist geen raad
ik zoop ekik alles leeg, ons me wist gine raad
ik huilde tot ik een melkautomaat kreeg
ik blette totda 'k kreeg ne melkottomaat
ook toen ik al op school zat beterde het geen fluit
ok ten ek al oep 't school zat beterden et gin fluit
als niemand mij in 't oog had zoop ik de inktpot uit
as niemand mij in d'og ad zoop ek den inkpot uit
 
(refrein)
 
Op zestien jaar was ik al wereldkampioen
Oep zesting jaar was 'kik al wreldkampioeng
ik zoop ze allemaal onder tafel, aan mij was niets te doen
'k zoop z'allemol onder tafel, on mij was niks te doeng
na zeven dagen drinken lag iedereen al plat
na zeve dage drinke lag iederin al plat
daarna ging ik stappen want ik was nog niet dronken
derna ging 'k oep de lappe want ik was 'kik nog ni zat
 
zo zat ik eens in Holland, 't was een eer voor de Belgen
zo zat ek is in Olland, 't was een ir voer de Belge
die kezen aan het leren hoe Belgen kunnen zwelgen
die kze on et lire e da Belge kunne zwelge
zo zoop ik op mijn eentje wel twintig vaten leeg
zo zoop ekik oep mijn intshe wel twintig vate leeg
omdat ik dan zeker wist dat ik een vatje gratis kreeg
oemda 'k dan zekers wist da 'k e vatshe gratis kreeg
 
(refrein)
 
Ik ging naar een geneesheer die mij toen onderzocht
Ik ging nor ne geneeshir di mij toengs onderzocht
die vent bezie ik nooit meer, ik voelde mij bekocht
di vent bezing 'kik not ni mir, ik voelde mij bekocht
want 't was nog een jong kereltje, hij kwam maar pas van school
want 't was nog een joenk gashe, a kwam mor pas van 't school
hij zei "jij hebt geen bloed makeer, da's zuivere alcohol
a zee "gij eh' gin bled maat, da's zuiveren alkool
 
en al is 't geen geheim meneer, toch blijft het onder ons
en al is 't gin geheim menir, toch blef et onder ons
jouw maag dat is geen maag meer, dat is verdorie een spons
ae maag dad is gin maag ni mir, dad is begod een spons
jouw keelgat is geen keelgat vriend, al denk jij van wel
ae kelgat is gin kelgat vrind, al denkte gij van wel
als ik vergelijk dat is toch direct de Kennedytunnel"
a 'k vergelijk dad is toch direct de Kennedytunnel"
 
(refrein)
 
Nog eens he mannen vooruit hoor
Nog is eh manne vruit zenne
doe ze binnen he kom op
de' ze binnen eh komaan
 
(refrein)
 
1 reakse
Carl 2 september 2018, 17:13
Wat betekent "tegen m'n aar omhoog"?
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!