Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Mij Sofieke

Orig. "Mijn Sofieke"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Mij Sofieke

Ze was nog mor pas zesting jaar
Ze was nog maar net zestien jaar
twiê blau oêgen en zwart van aar
twee blauwe ogen en zwart van haar
ze kon eur zoe góe paleren
ze kon zich zo goed versieren
en eur aar in krollekes frisere
en haar haar in krulletjes opkammen
 
den iêste kiêr dad ek eur zag
de eerste keer dat ik haar zag
't was oep ne zaterdag
't was op een zaterdag
in een stammenee zoeng z'e lieke
in een café zong ze een liedje
mij Sofieke
mijn Sofietje
 
wij waren oek sevves t'akkoord
Wij kwamen ook snel overeen
en al ware wij ni' getroud
en al waren wij niet getrouwd
toch ginge we same lêve
toch gingen we samen leven
da' duurde zoe een week of zeve
dat duurde zo een week of zeven
 
ik viel vör maleur zonder waerk
ik viel door ziekte zonder werk
en zoe moeste wij 't is wel staerk
en zo moesten wij 't is wel sterk
in ons bed kruipe zonder soupere
in ons bed kruipen zonder eten
'k ad mizêre
'k had miserie
 
deur dróevig gepeis dag en nacht
Door droevig gepeins dag en nacht
kreeg zij oep ne kiêr e gedacht
kreeg zij op een keer een idee
et was zeker al na den tienen
het was zeker al na tienen
a' zij me zee "'k gon iet verdiene"
toen zij me zei "'k ga iets verdienen"
 
eur orrekes in krolle gezet
haar haartjes in krullen gezet
en zoe trok zij oep ?in 't toilet?
en zo ging zij opgemaakt weg
's nachs kwam ze nor uis meh' veul cente
's nachts kwam ze naar huis met veel centen
'k ad poshense
'k had geduld
 
zoê leêfde wij oep ons gemak
Zo leefden wij op ons gemak
ik ad altijd veul geld oep zak
ik had altijd veel geld op zak
ik vróeg ni wor a' ze 't goeng ale
ik vroeg niet waar ze 't ging halen
a' zij mij verteêr kon betale
als zij mijn voedsel kon betalen
 
ba tijde kwam zij zat nor uis
bij tijden kwam zij dronken naar huis
en mokte dan iêl veul gedruis
en maakte dan heel veel gedruis
mor toch kost ek eur ni bekijve
maar toch kon ik niet tegen haar roepen
z'ad schijve
ze had schijven
 
ik oude van eur ja 't is waar
ik hield van haar ja 't is waar
mor toch brocht ze mij in 't gevaar
maar toch bracht ze mij in 't gevaar
ik zag eur zoedanig gêren
ik zag haar zodanig graag
en toch kon ze mij nog trompere
en toch kon ze mij nog bedriegen
 
Sofieke wier mij zeker muug
Sofietje werd mij zeker moe
want oep ne morged iêl vruug
want op een ochtend heel vroeg
was zij meh nen tip zonder liege
was zij met een kerel zonder liegen
gon vliege
gaan vliegen
 
ik zocht wel zes mönden en nog miêr
ik zocht wel zes maanden en nog meer
mor dan oep ne zekere kiêr
maar dan op een zekere keer
kwam ek eur on de Börs tege
kwam ik haar aan de Beurs tegen
a' zij me zag was ze verlege
toen zij me zag was ze verlegen
 
ze was tung zoe mager en wiêk
ze was toen zo mager en zwak
eur snötshe da' zag toch zoe bliêk
haar gezichtje dat zag toch zo bleek
ze zee 'k gon me late soignere
ze zei 'k ga me laten verzorgen
'k eb zwêre
'k heb zweren
 
de zondag deroep in 't ospitaal
de volgende zondag in 't ziekenhuis
kwam ek daar in een groête zaal
kwam ik daar in een grote zaal
waar a niks as vrouwe lage
waar niets dan vrouwen lagen
die van d'eigeste zikte klaagde
die van dezelfde ziekte klaagden
 
ze zee "m'nen braeve 't is gedaan
ze zei "mijn brave 't is gedaan
ier zal ek ni leêfdig aan gaan
hier zal ik niet levend weggaan
want ier moet ek zonder blagêre
want hier moet ik zonder overdrijven
crevere"
vergaan"
 
21 reakses (recentste iêst)
Grytolle 3 ogustus 2010, 15:17
was dat stuk in het ABN? bedrogen en ogen lijkt mij geen Antwerps rijm
Aaike Jordans 3 ogustus 2010, 00:15
Sorry voor de niet-Antwerpse spelling; ik ben een Nederlander (maar verder wel normaal) en elke poging om Antwerps te schrijven zou alleen maar enorm iriterend of lachwekkend zijn.
In antwoord op de vraag van Bart Plouvier, het laatste couplet luidt:

De zondag daarop was ze dood
en mijn verdriet was toch zo groot,
de tranen sprongen in mijn ogen
al had zij mij toch zo bedrogen.

Aan 't kerkhof stapte ik af
en knielde daar neer bij haar graf
en ik maakte voor haar nog een lieke
mijn Sofieke.
Grytolle 14 mei 2010, 00:12
alliên is 't 100% zeker e geval van verdoeffing..

eilijk emm' oêk et alternatief "peushense", bedenk ek mah nae, want onbeklemtoênd = kört in liênwoorde
Krommenaas 13 mei 2010, 19:25
pöshense zou 'k zegge
Grytolle 13 mei 2010, 19:00
ja, maar meh welke spelling? pe- of pö-?
Krommenaas 13 mei 2010, 16:40
da moet ammol in de woordenboek eh
Grytolle 13 mei 2010, 16:38
hal en bon vermelden alle twiê oêk peshense/pöshense, wa dóen me daarmee?
Doederik 12 mei 2010, 10:37
vgl bij VanHee 'consjengse'/conshense (geweten) IIRC
Krommenaas 9 mei 2010, 20:50
ok, poshense it is :)
Grytolle 9 mei 2010, 19:06
http://www.aentwaerps.be/woord/2512
Krommenaas 9 mei 2010, 17:34
gryt: welk' aender woorde baveurbeld?
Doederik 9 mei 2010, 17:24
poshense (allez eigentlak posjense ;)) lekt mij et miêst logisch en conform de regels vör aender woorde. Oek aender fraense woorde late me de regels van 'echt' aentwaerpse woorde volge, gelak sentiment da w' oek ni as "sengtimengt" oid schrijve
Grytolle 9 mei 2010, 17:21
aenderzeds lijke degeen die 't woord kenne 't wel t'associëre meh "patience", da sprekt volgens mij vör een alternatief wörbij den uitgaenk gespeld wörd gelak in aender woorde
Krommenaas 9 mei 2010, 15:19
as d'uitspraak [poshéngsë] is dan alleszins poshense of poshengse. 'k neig nog poshengse oemda 't een onbekend woord is en g'et letterlijk zou leze meh -n-
Grytolle 9 mei 2010, 14:29
potiënse*
Grytolle 9 mei 2010, 14:02
nog een bron:
http://vlaamswoordenboek.be/definities/toon/8618

nu hebben we maar een schrijfwijze nodig:

potience
potiense
poshense <- hier neig ekik naar
posengse
Grytolle 4 mei 2010, 12:23
Intressant dagget ni pashengse/patiense is :)
Doederik 4 mei 2010, 08:05
volges mij sta posjengse ook in deze spelling in een of anderen Antwerpse woordenboek van mij ja
Krommenaas 3 mei 2010, 20:27
aangepast

zijde daar 100% zeker van? ook van de precieze vorm? dan zet ik het in de woordenboek
Reinier de Man 2 mei 2010, 15:04
?poshengse? Dat is patience (geduld) op z'n Antwerps uitgesproken. Groet uit Holland, Reinier de Man
Bart Plouvier 8 mei 2009, 11:33
Van Sofieke bestaat er nog één strofe meer. Daarin gaat ze effectief dood en wordt ze begraven. Eén keer slechts heb ik die strofe ergens gelezen maar ik kan ze nu niet meer teruvinden. Wie kan mij helpen?
Groetjes,
Bart Plouvier
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!