Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Ik waerk zoe gêre

Orig. "Ik werk zo gere"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Ik waerk zoe gêre

Ik werk zo graag
G'ed mense die et waerk verachte
Je hebt mensen die het werk verachten
da' ziede van ier ik zen zoe ni
dat zie je van hier ik ben zo niet
ik zou waerke dagen en nachte
ik zou werken dagen en nachten
want zonder waerk zijn is mij verdriet
want zonder werk zijn is mijn verdriet
 
ik zou ni kunne blijve zitte
ik zou niet kunnen blijven zitten
want as ek thuis niks miêr kan doeng
want als ik thuis niets meer kan doen
gon ek den blafon van 't paerk witte
ga ik het plafond van 't park witten
ik waerk zoe gêre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
Ik em gin moeiten oem waerk te vinde
Ik heb geen moeite om werk te vinden
ik kan wel ne stiel of vefting
ik kan wel een stiel of vijftien
'k weet van tijd ni wad iêst beginne
'k weet soms niet wat eerst beginnen
a 'k alle waerk baiên zing
als ik al het werk bijeen zie
 
ik zen al oep van elf ure
ik ben al op van elf uur
en 'k em al iêl den achternoeng
en 'k ben al heel de namiddag
de planché van de stad gon schure
de vloer van de stad gaan schuren
ik waerk zoe gêre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
'k Em al zonder mij te genere
'k heb al zonder mij te generen
een week in de Stoofstrot gestaan
een week in de Stoofstraat gestaan
vör Manneke Pis te remplacere
om Manneke Pis te vervangen
diê nor een begrafenis moest gaan
die naar een begrafenis moest gaan
 
g'ed oek biênouwers die mah vrage
je hebt ook beenhouwers die mij vragen
as et straf iêt is na de noeng
als het erg heet is na de middag
vör de vliege van 't vliês te jage
om de vliegen van 't vlees te jagen
ik waerk zoe gêre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
'k Was oep ne kiêr in dingst jandekke
'k Was op een keer in dienst jandorie
ba ne vismarchaent wor a'k mocht
bij een vishandelaar waar ik mocht
de graten uit den êring trekke
de graten uit de haring trekken
die ij vör rolmopse verkocht
die hij voor rolmopsen verkocht
 
Ik zen oek ovenier soemwijle
Ik ben soms ook hovenier
mor dad is in 't zomersezoeng
maar dat is in 't zomerseizoen
dan gon ek puntshes on 't gras vijle
dan ga ik puntjes aan 't gras vijlen
ik waerk zoe gêre wa wild'er on doeng
ik werk zo graag wat wil je er aan doen
 
Ik blijf noêt gin week ba iêne miêster
Ik blijf nooit een week bij één meester
'k em liever inteds ?aan te gaan?
'k heb liever op tijd ?aan te gaan?
want enfin is 'er nah iet ?biêster?
want is er nou iets ?beester?
as in de weg van d'aender staan
dan in de weg van anderen staan
 
daaroem a'k oe wer gon verlate
daarom dat ik je weer ga verlaten
't is da'k ier niks ni miêr kan doeng
't is dat ik hier niets meer kan doen
en 'k gon waerk zuken in Oêgstrate
en 'k ga werk zoeken in Hoogstraten
da's m'n adres edde mah vandoeng
da's m'n adres als je me nodig hebt
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!