Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Schuppezot - De clochard

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

De clochard

R. Van 't Groenewolt / I. Gorris
Ne mens ee in z'n leve
ni altijd veel geluk
mijn zaak ging oep de fles
en mijn relase kwam onder druk
mijn vrou die liet mij valle
ik was vör nikske ni mer góe
dan verschiete z'er soems van
da ne mens maleure dóe
 
'k eb ginne rotte knop
want 'k eb m'neige late gaan
a 'k et vertel tege de mense
dan kunne ze 't ni' verstaan
et iênige wa mij waerm houd
da's ne lange vuile frak
ik zen soems weke ni' geschore
en 'k eb een fles in mijne zak
 
Refrein:
Zie mij ier nah staan
as rasechte clochard
'k moet niks ni mer wete
van al die stoeffers meh' veul zjaer
kust allemaal mijn botte
'k trek mij van nikske nog iet aan
'k eb mijn róeping nau gevonde
mijn rede van bestaan
 
Iêl den dag wa lamentere
wa' zitten oep een baenk
al zit ek deur al die strevers
toch wel dikwels in de staenk
draaid mor ammol mee
in dees zieke maatschappij
totaal oep van de zenuwe
nee dad is niks ni miêr vör mij
 
ik slaap oep den trottoir
meh als laken een gazet
ik geef et iêrlijk tóe
'k begin te stinke tot en met
mor wa speld da nah ne rol
van mij ee niemand giêne last
mor ze bezien oe altijd vies
a' ge ni in 't beleke past
 
(refrein)
 
Ge moet vöral ni denke
da 'kik mij tristig vuul
oek al leef ek oep de straat
oek al heb ek ne vieze smóel
zit golle mor vol stress
en fret oe rond en dik
mor g'ed gin kloêten on olle lijf
oem oe vrij te vule
en te doeng gelak as 'kik
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!