Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - BRT 7

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

BRT 7

Postmodern, avant-garde
Postmodern, avant-garde
't is vr mij gebakken brod
het is voor mij gebakken brood
ik geniet van een diskuse
ik geniet van een discussie
die m'n intellect vergrot
die mijn intellect vergroot
ik verleg m'n varste grenze
ik verleg mijn verste grenzen
wr verlichter meh' den tijd
word verlichter met de tijd
deur de glaens van et vereve
door de glans van het verheven
BRT 7
BRT 7
 
M'ne radio stod open
M'n radio staat open
afgestemd en g'isoleerd
afgestemd en gesoleerd
in frekwense modulasen
in frequentie modulatie
oep di zender gefixeerd
op die zender gefixeerd
'k orde felle filologe
ik hoorde felle filologen
essayiste, pozie
essayisten, pozie
of e superbrein uitleve
of een superbrein uitleven
oep BRT 7
op BRT 7
 
Erudiete filosofe
Erudiete filosofen
bouwen 'er un eilig uis
bouwen er hun heilig huis
en ge vind der mir dan ine
en je vindt er meer dan n
volgeling van Jozef ?Uis?
volgeling van Jozef ?Uis?
da's din Dtsen oorlogsvlieger
dat is die Duitse oorlogsvlieger
meh' din truc in z'nen ed
met die truc in zijn hoed
di tot goeroe wrd vereve
die tot goeroe wordt verheven
oep BRT 7
op BRT 7
 
'k Vuul m'n aendelsweerde stijgen
Ik voel mijn handelswaarde stijgen
in 't retorisch woordenbad
in het retorisch woordenbad
en ik laaf mij on 't orakel
en ik laaf mij aan het orakel
zoeveul spirit mokt me zat
zoveel spirit maakt me zat
en de zng van de prolete
en de zoon van de proleten
wrd genadig g'initierd
wordt genadig genitierd
ine post di 't m kan geve
n post die het hem kan geven
BRT 7
BRT 7
 
Zoe ontvouw ek m'n gedachten
Zo ontvouw ik mijn gedachten
in berekend' armonie
in berekende harmonie
oek al or ek dikkels repe
ook al hoor ik vaak roepen
't is bewustzijnsindustrie
het is bewustzijnsindustrie
zjaloezie 't kon ni mankeren
jaloezie het kon niet ontbreken
oep de maonieke gled
op de maonieke gloed
van die loge og vereve
van die loge hoog verheven
BRT 7
BRT 7
 
M'nen tekst is een satire
M'n tekst is een satire
meh' de knipog van ne vos
met de knipoog van een vos
neen ik wil ni koketteren
nee ik wil niet koketteren
meh' de wolven in et bos
met de wolven in het bos
die de middelmaat verire
die de middelmaat vereren
meh un agressief gehuil
met hun agressief gehuil
want ik geef 'em d'iste rij
want ik geef hem de eerste rij
BRT drei
BRT drie
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!