Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Et gebed van Jan de Lichte

Orig. "Het gebed van Jan de Lichte"

Jan de Lichte was nen beruchten 18eniêwse struikroêver en bendeleider diên al oep 23-jarige leeftijd oep de Groête Mart van Aalst geradbraakt wier. Louis Paul Boon beschreef 'em in 1953 as een soort Vlaamse Robin Hood in z'nen boek "De bende van Jan de Lichte", en Hugo Claus schreef in 1981 dees gedicht over z'n leste gedachte dad ier deur Wannes wörd veurgedrage in et Aentwaerps.

Iêl dees project oep een Aentwaerpse schrijfwijze t'ontwikkelen en te promote (dus oek den boek Aentwaerps Schrijve en deze website) is begonne tóen da'k laenk gelejen is deze specifieken tekst wou oepschrijven en maerkten oe moeilijk da 't is oem oep een serieuz' en consistente manier Aentwaerps te schrijve.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Et gebed van Jan de Lichte

Het gebed van Jan de Lichte
Tekst: Hugo Claus
Iêre Jezus
Here Jezus
levend water zoude mah schenke
levend water zou je mij schenken
wette 't nog? volges oew oud veraal
weet je 't nog? volgens je oud verhaal?
awel, wor is da mirakelwater gebleve?
wel, waar is dat mirakelwater gebleven?
schörft en oenger ware m'n lêve
schurft en honger waren m'n leven
 
ik at uit nen trog
ik at uit een trog
want wild bedenke Jezus
want wil bedenken Jezus
gij ad tenminste nog een avendmaal
jij had tenminste nog een avondmaal
meh broêd en roeie wijn
met brood en rode wijn
lak a 't moet zijn
zoals het moet zijn
 
Iêre Jezus
Here Jezus
et schijnd da' g'in den emel zij
het schijnt dat je in de hemel bent
same meh' d'engele en de profete
samen met de engelen en de profeten
da' g'oewen emel ed verdind
dat je je hemel hebt verdiend
da wil ek best geloêve beste vrind
dat wil ik best geloven beste vriend
 
mor waaroem noêt is in m'ne kindertijd
maar waarom nooit eens in mijn kindertijd
e roggenbroeike nor beneje gesmete?
een roggebroodje naar beneden gesmeten?
of e kiloke petatte?
of een kilootje aardappelen?
ge zörgde beter vör de ratte
je zorgde beter voor de ratten
 
Iêre Jezus
Here Jezus
gij diê God zeh' zoegezee
jij die God bent zogezegd
bezie mah!
bekijk me!
geschonde, rot, kapot
geschonden, rot, kapot
den beul oep de mart stoh' geriêd
de beul op de markt staat gereed
et is water en blóed wa da 'k zwiêt
het is water en bloed wat ik zweet
 
Wel Jezus maat, 't is m'nen tijd
Wel Jezus maat, het is m'n tijd
lösterd daaroem nor m'n iênigste gebod
luister daarom naar m'n enige gebod
in et rijk van oe emels slijk
in het rijk van je hemels slijk
kunde m'n versplinterde botte kusse
kan je m'n versplinterde botten kussen
m'n ziel en me lijk
m'n ziel en m'n lijk
geef ek liever on de musse
geef ik liever aan de mussen
 
2 reakses
Martin 17 december 2020, 14:13
Er is een heel klein probleem met dit gedicht. Claus legt in de mond van Jan de Lichte de woorden "e kiloke petatte". De kilogram is als gewichtsmaat pas sinds 1795 bekend, Jan de Lichte lag toen al enkele tientallen jaren in het graf. Een anachronisme dus :)
Roger 2 meêrt 2013, 19:32
Ja, da gedigt is echt goe gezing.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!