Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Et gebed van Jan de Lichte

Orig. "Het gebed van Jan de Lichte"

Jan de Lichte was nen beruchten 18eniwse struikrover en bendeleider din al oep 23-jarige leeftijd oep de Grote Mart van Aalst geradbraakt wier. Louis Paul Boon beschreef 'em in 1953 as een soort Vlaamse Robin Hood in z'nen boek "De bende van Jan de Lichte", en Hugo Claus schreef in 1981 dees gedicht over z'n leste gedachte dad ier deur Wannes wrd veurgedrage in et Aentwaerps.

Il dees project oep een Aentwaerpse schrijfwijze t'ontwikkelen en te promote (dus oek den boek Aentwaerps Schrijve en deze website) is begonne ten da'k laenk gelejen is deze specifieken tekst wou oepschrijven en maerkten oe moeilijk da 't is oem oep een serieuz' en consistente manier Aentwaerps te schrijve.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Et gebed van Jan de Lichte

Het gebed van Jan de Lichte
Tekst: Hugo Claus
Ire Jezus
Here Jezus
levend water zoude mah schenke
levend water zou je mij schenken
wette 't nog? volges oew oud veraal
weet je 't nog? volgens je oud verhaal?
awel, wor is da mirakelwater gebleve?
wel, waar is dat mirakelwater gebleven?
schrft en oenger ware m'n lve
schurft en honger waren m'n leven
 
ik at uit nen trog
ik at uit een trog
want wild bedenke Jezus
want wil bedenken Jezus
gij ad tenminste nog een avendmaal
jij had tenminste nog een avondmaal
meh brod en roeie wijn
met brood en rode wijn
lak a 't moet zijn
zoals het moet zijn
 
Ire Jezus
Here Jezus
et schijnd da' g'in den emel zij
het schijnt dat je in de hemel bent
same meh' d'engele en de profete
samen met de engelen en de profeten
da' g'oewen emel ed verdind
dat je je hemel hebt verdiend
da wil ek best gelove beste vrind
dat wil ik best geloven beste vriend
 
mor waaroem not is in m'ne kindertijd
maar waarom nooit eens in mijn kindertijd
e roggenbroeike nor beneje gesmete?
een roggebroodje naar beneden gesmeten?
of e kiloke petatte?
of een kilootje aardappelen?
ge zrgde beter vr de ratte
je zorgde beter voor de ratten
 
Ire Jezus
Here Jezus
gij di God zeh' zoegezee
jij die God bent zogezegd
bezie mah!
bekijk me!
geschonde, rot, kapot
geschonden, rot, kapot
den beul oep de mart stoh' gerid
de beul op de markt staat gereed
et is water en bled wa da 'k zwit
het is water en bloed wat ik zweet
 
Wel Jezus maat, 't is m'nen tijd
Wel Jezus maat, het is m'n tijd
lsterd daaroem nor m'n inigste gebod
luister daarom naar m'n enige gebod
in et rijk van oe emels slijk
in het rijk van je hemels slijk
kunde m'n versplinterde botte kusse
kan je m'n versplinterde botten kussen
m'n ziel en me lijk
m'n ziel en m'n lijk
geef ek liever on de musse
geef ik liever aan de mussen
 
1 reakse
Roger 2 mert 2013, 19:32
Ja, da gedigt is echt goe gezing.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!