Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Ze kwame van 't Zuide

Orig. "Ze kwamen van 't Zuiden"

Wie vruug genoeg aanwezig was oep de 0110 concerte van den 1en oktober 2006 kost oêren óe da' de Wannes meh' dees lieken over migraenten et festival opende.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Ze kwame van 't Zuide

Ze kwamen van 't Zuiden
Ze kwame van 't Zuiden en van den Afrik
Ze kwamen van 't Zuiden en van Afrika
oem ier on wa broêd te gerake
om hier aan wat brood te geraken
verjaagd deur den oenger, bespot deur een klik
verjaagd door de honger, bespot door een kliek
die niks meh un lot ee te make
die niets met hun lot heeft te maken
 
Z'adde zoeveul g'oêrd van da noordelijk laend
Ze hadden zoveel gehoord over dat noordelijk land
waar da' ge kund lêven en spare
waar je kan leven en sparen
waar da' ge kund denke nor eige verstaend
waar je kan denken naar eigen verstand
en ne simpele welstaend vergare
en een simpele welstand vergaren
 
We noemde ze gaste dad is officiëel
We noemden ze gasten dat is officiëel
mor iederiên zie' da ni zitte
maar iedereen ziet dat niet zitten
der zen primitieve die continueel
er zijn primitieven die continueel
oep die gaste gon vlóeken en vitte
op die gasten gaan vloeken en vitten
 
Want goh-g-et ier slecht meh ons economie
Want gaat het hier slecht met onze economie
deur schuld van corrupte gebruike
door schuld van corrupte gebruiken
de slave die geve de slave de schuld
de slaven die geven de slaven de schuld
en wille de Turke buite
en willen de Turken buiten
 
Ze kwame van 't Zuiden en van den Afrik
Ze kwamen van 't Zuiden en van Afrika
oem ier on een dzjop te gerake
om hier aan een job te geraken
't zen zjust zoê'n prolete lak gij en lak ik
't zijn net zo'n proleten als jij en als ik
lot ons er gin vremde van make
laat ons er geen vreemden van maken
 
En gefd ze gin schuld vör de waerkloêzeschaal
En geef ze geen schuld voor de werklozenschaal
oemda' ge 't ed oêre vertelle
omdat je 't hebt horen vertellen
mor goh' dermeh klappe ge vind wel een taal
maar ga ermee praten je vindt wel een taal
alveures een oêrdiêl te velle
alvorens een oordeel te vellen
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!