Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De zwarte rivier

E schon mor drefgistig lieken over 't Scheld.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De zwarte rivier

Ik eb van een rivier gedromd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die trager dan de wolke nor de Noordzi schoof
die trager dan de wolken naar de Noordzee schoof
en zonder golve vortbewoog
en zonder golven voortbewoog
langs de stillen ever lag 'er e laend vol roestig schrot
langs de stille oever lag er een land vol roestig schroot
nog stiller dan de dod
nog stiller dan de dood
 
Ik eb van een rivier gedromd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die zwavel en salpeter in eur waters dreg
die zwavel en salpeter in haar waters droeg
en stinkend langs de dijke schoof
en stinkend langs de dijken schoof
il de loecht was vol van dampen en dodelijk venijn
heel de lucht was vol van dampen en dodelijk venijn
dr kon gi leve zijn
daar kon geen leven zijn
 
Ik eb van een rivier gedromd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die soems e roestig wrak nor d'ope zi meedreg
die soms een roestig wrak naar de open zee meedroeg
da' zonder mense varderschoof
dat zonder mensen verder schoof
oep en neer meh eb en vled in eindeloze gaenk
op en neer met eb en vloed in eindeloze gang
al twintig iwe laenk
al twintig eeuwen lang
 
Ik eb van een rivier gedromd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die langs nen baerg puine nor de Noordzi schoof
die langs een berg puinen naar de Noordzee schoof
de reste van de stad bekroop
de resten van de stad bekroop
oep de stille kaai en tege de stine van den dijk
op de stille kaai en tegen de stenen van de dijk
dor bloenk scheikundig slijk
daar blonk scheikundig slijk
 
Ik eb van een rivier gedromd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die iwelaenk geleje nog nor zigrijs rook
die eeuwenlang geleden nog naar zeegrijs rook
en alle soorte visse dreg
en alle soorten vissen droeg
langs de grune polder liep meh' zilver in eur aend
langs de groene polder liep met zilver in haar hand
tot on et gouwe straend
tot aan het gouden strand
 
Ik eb van een rivier gedromd nog zwarter dan de nacht
Ik heb van een rivier gedroomd nog zwarter dan de nacht
die trager dan de wolke nor de Noordzi schoof
die trager dan de wolken naar de Noordzee schoof
en zonder golve vortbewoog
en zonder golven voortbewoog
langs de stillen ever lag 'er e laend vol roestig schrot
langs de stille oever lag er een land vol roestig schroot
nog stiller dan de dod
nog stiller dan de dood
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!