Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Ier is 'em trug

Orig. "Hier is em terug"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Ier is 'em trug

Hier is hij terug
'k Eb langen tijd bekan drei jaar ni mir gezoenge
Ik heb lange tijd bijna drie jaar niet meer gezongen
ni mir gedreven oep de vleugels van de ziel
niet meer gedreven op de vleugels van de ziel
'k eb 'em gemist de ronde klaenk van volle loenge
ik heb hem gemist de ronde klank van volle longen
meh unnen asem di kon draaie lak e wiel
met hun adem die kon draaien zoals een wiel
en 'k eb gewacht en veul gedocht en veul gezwege
en ik heb gewacht en veel gedacht en veel gezwegen
oemda 'k wel moest m'n bled was muug 't was uitgeteld
omdat ik wel moest mijn bloed was moe het was uitgeteld
mor da's vrbij 'k gon wer verdwale langst de wege
maar dat is voorbij ik ga weer verdwalen langs de wegen
meh m'n gitaer 'k eb 'er te laenk ni oep gespeld
met mijn gitaar ik heb er te lang niet op gespeeld
 
Ier is 'em trug...
Hier is hij terug...
ier is 'em trug meh z'ne med en z'n twi aenden
hier is hij terug met zijn moed en zijn twee handen
ier is 'em trug
hier is hij terug
ier is de zanger meh' z'n stem en ze veraal
hier is de zanger met zijn stem en z'n verhaal
ne muzikalen Don Quichote der lige laende
een muzikale Don Quichote der lage landen
oep z'nen deurtocht langs de wege van de taal
op zijn doortocht langs de wegen van de taal
 
e zou et kome da ne mens pers wild vechte
Hoe zou het komen dat een mens pers wil vechten
tege ne nacht din iederin te wachte sta
tegen een nacht die iedereen te wachten staat
gelofd me vrij 'k eb 'em gezing 't is ginne slechte
geloof me vrij ik heb hem gezien het is geen slechte
ik zag e laend worin da pijn ni mir besta
ik zag een land waarin pijn niet meer bestaat
en 'k eb gezee lot oe mor gaan goh nah ni klage
en ik heb gezegd laat je maar gaan ga nou niet klagen
en zing et lieke van "oh death where is thy sting"
en zing het liedje van "oh death where is thy sting"
mor m'nen tijd was lak ge zie nog ni' voldrage
maar mijn tijd was zoals je ziet nog niet voldragen
'k eb in de spiegel nog gin engele gezing
ik heb in de spiegel nog geen engelen gezien
 
En a is trug...
En hij is terug...
ier is 'em trug meh z'ne med en z'n twi aenden
hier is hij terug met zijn moed en zijn twee handen
ier is 'em trug
hier is hij terug
ier is de zanger meh' z'n stem en ze veraal
hier is de zanger met zijn stem en z'n verhaal
ne muzikalen Don Quichote der Lige Laende
een muzikale Don Quichote der lage landen
oep z'nen deurtocht langs de wege van de taal
op zijn doortocht langs de wegen van de taal
 
Ne mens goh' dod zoe ge as dat 'em wrd gebore
Een mens gaat dood zo goed als dat hij wordt geboren
den bot lee kleer en de mashiene zen gesmeerd
de boot ligt klaar en de machines zijn gesmeerd
a' ge me vraagd "is 'er dan zoeveul on verloren
als je me vraagt "is er dan zoveel aan verloren
en is da leven al die nobele moeite weerd"
en is dat leven al die nobele moeite waard"
dan zeg ek "ja" al kund'er aenders over peize
dan zeg ik "ja" al kan je er anders over denken
't is e mirakel wor da w'ier in zen belaend
het is een mirakel waar we hier in zijn beland
e monument vol onbegrensde paradijze
een monument vol onbegrensde paradijzen
meschin absurd mor zjust droem zoe interessaent
misschien absurd maar juist daarom zo interessant
 
Dus is em trug...
Dus is hij terug...
ier is 'em trug meh z'ne kop en al z'n taenden
hier is hij terug met z'n hoofd en al z'n tanden
ier is 'em trug
hier is hij terug
ier is de zanger meh' z'n bled en ze kabaal
hier is de zanger met z'n bloed en z'n kabaal
ne muzikalen Don Quichote van alle laende
een muzikale Don Quichote van alle landen
oep z'nen deurtocht langs de kroenkels van de taal
op zijn doortocht langs de kronkels van de taal
 
2 reakses
Eric 16 mei 2016, 02:25
Zalig ! Heeft er hier iemand en partituur voor ?
Stefi 18 oktober 2014, 03:56
Als zoon van ne vlaamse componist vind ik dat wannes zen muziek enorm pakkend is en ontroerend. Ge moet het maar kunnen, zo'n teksten vergeet je nooit. Hij kan het zo mooi verwoorden, echt prachtig.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!