Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Olli & 5 na 12 - Zot van ae

Orig. "Zot van A"

In jule 2007 emmen Ollie en 5 na 12 de wedstrijd "Ode on t Stad" van den ATV gewonne meh' dees lieke.

Et lieke wier ok oepgeverd oep Aentwaerpe Zingd 2007, en van dad oeptrede is 'er et volgende filmke.

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Fonetische transcripse  

Zot van ae

Tekst & muziek: Guillaume Van der Stighelen/Martin Rijnink
As ik oep den Blauwe Stin
[az-ik oeb-dn blauw stin]
het water langs zien strome
[ht waatr langs-sien strom]
dan denk ik neje der is gin in
[dan dngk ik neej dr is-chin in]
die mij zoe kan den drome
[die mij zoe kan den drom]
 
'k em gelache en geschriwd
[km glach n gschriwt]
ik em gevloekt en 'k em gezwore
[ik m gvloekt en km gzwoor]
in 't gezelschap van ne miw
[int-chzlschap van n miw]
ni' vaer weg van aewen tore
[ni-faer wch-fan aewen toor]
 
en ik doecht wa krij 'kik nae
[en iG-doecht wa krij kik nae]
'k wr persies sentimenteel
[kwr prsies sntimnteel]
da' grot bakkes toch van mij
[da-chrot bakks toch-fan mij]
'k krijg et amper uit m'n kel
[kkrijg-t ampr uit mn kel]
 
refrein:
Ik zen zot van ae, 'k zen zot van ae
[ik-sn zot-fan ae, ksn zot-fan ae]
stapel- stapelzot van ae
[staapl staaplzot-fan ae]
ik zen zot van ae, zot van ae
[ik-sn zot-fan ae, zot-fan ae]
stapelzot van ae
[staaplzot-fan ae]
 
(refrein)
 
Ik zen zot van ae krege
[ik-sn zot-fan ae kreg]
volgepakt meh excentrieke
[volgpakt m-j-ksntriek]
van ae twi voetbalplege
[van ae twi voedbalpleg]
die mekaar ni kunne rieke
[die mkaar ni kunn riek]
 
(refrein)
 
Ik zen zot oep ae Miekes
[ik-sn zot oep ae mieks]
en ae Jannekes en ae Joskes
[n ae jannks n ae zjosks]
en ae Patshes en ae Fikskes
[n ae patshs n ae fiksks]
ae martino's en ae smoskes
[ae martienoos n ae smosks]
 
(refrein)
 
Ik zen zot oep ae waerkers
[ik-sn zot oep ae waerkrs]
die geweldig kunne stoeffe
[die gwldch kunn stoeff]
en ae modeontwaerpers
[n ae moodontwaerprs]
en ae schilders oep un sloeffe
[n ae schildrz-oep un sloeff]
 
(refrein)
 
En as 't is ni' ge' ga
[n as tis ni-che-chaa]
en g'ang et wer is uit
[n gang t wr iz-uit]
dan gon ek nor din Blauwe Stin
[dan gon k nor din blauw stin]
en ik schriw et uit
[n ik schriw t uit]
 
(refrein x3)
 
Ik zen zot van ae
[ik-sn zot-fan ae]
1 reakse
Doederik 20 ogustus 2009, 22:22
http://www.youtube.com/watch?v=ZbF9HROErec&feature=related

(tekst een bitjen aens, die veurleste stroof ontbrekt (dees is d' "officieel" verse denk ek))

anyway, ge meu-g-et e melig lieke vinne, 't doe m toch nog alt iet elke kir a 'k et or...
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!