Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Charleroi

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Charleroi

Oep nen euvel in de Wale oep ne meêrtse regendag
Op een heuvel in Wallonië op een maartse regendag
eb ek oêt een stad gevonde die oep mij te wachte lag
heb ik ooit een stad gevonden die op mij te wachten lag
lak een zochte minares meh waerm aende
zoals een zachte minares met warme handen
klimmend langs eur steile strate zen ek 'er in oepgegaan
klimmend langs haar steile strate ben ik er in opgegaan
'k zen gon dole tusse d'uize die dor stil te droême staan
ik ben gaan dolen tussen de huizen die daar stil te dromen staan
en langs winkels meh un taal van alle laende
en langs winkels met hun taal van alle landen
 
Refrein:
En de vaderlandse regen zet sacri drash nationale
En de vaderlandse regen zet sacri drache nationale
diê vrindelijke zegen in eindeloêze val
die vriendelijke zegen in eindeloze val
dee de stiêne doenker glaenze lak ne Malagese wijn
deed de stenen donker glanzen zoals een Malagese wijn
witte wolkeflarde flirtte meh' de tores van de mijn
witte wolkenflarden flirtten met de torens van de mijn
 
Over de dake van de loêdse klinkt een doenker litanie
Over de daken van de loodsen klinkt een donkere litanie
de moëzin weefd z'n trage lange lijne poëzie
de moëzin weeft zijn trage lange lijnen poëzie
draagd Mohammed in z'n stem van rijpe vijge
draagt Mohammed in zijn stem van rijpe vijgen
langs de spore slape treine leeg en uitgeprocedeerd
langs de sporen slapen treinen leeg en uitgeprocedeerd
te vervallen in de nevel en deur katte g'occupeerd
te vervallen in de nevel en door katten bezet
die dor 's aves oep 't perron ligge te zwijge
die daar 's avonds op het perron liggen te zwijgen
 
(refrein)
 
't Is 'er allemol versmolte Vlaming Waal en Siciliaan
Het is er allemaal versmolten Vlaming Waal en Siciliaan
Griek en Turk on iên tafel ba de pittamarokkaan
Griek en Turk aan één tafel bij de pittamarokkaan
fluite liekes van Lemaire of Salvatore
fluiten liedjes van Lemaire of Salvatore
oêfdstad van et laend van kole 't is vörwaar gi paradijs
hoofdstad van het land van kolen het is voorwaar geen paradijs
mor dees plöts ee' duzend kleure oek al zegge ze z'is grijs
maar deze plaats heeft duizend kleuren ook al zeggen ze ze is grijs
en z'eed eur eige stem kunne beware
en ze heeft haar eigen stem kunnen bewaren
 
(refrein)
 
Oep nen euvel in de Wale onder grillig wolkespel
Op een heuvel in Wallonië onder grillig wolkenspel
eb ek oêt een stad gevonde somber lak ne citadel
heb ik ooit een stad gevonden somber zoals een citadel
tusse stilgevalle kolewasserije
tussen stilgevallen kolenwasserijen
klimmend langs eur steile strate zen ek nor den top gegaan
klimmend langs haar steile straten ben ik naar de top gegaan
wor ad een trotse campanile stoeng te wijze nor de maan
waar een trotse campanile stond te wijzen naar de maan
die eur spiegelden in 't zwart van de kasseie
die zich spiegelde in het zwart van de kasseien
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!