Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Mijnen otto is mijn vrijad

Orig. "Mijnen auto is mijn vrijheid"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Mijnen otto is mijn vrijad

Mijn auto is mijn vrijheid
In 't midde van 't iêntoênig menselijk lêve
In het midden van het eentonig menselijk leven
besta' der nog e stukske fantasie
bestaat er nog een stukje fantasie
't is klein mor 't kan veul vertroêsting geve
het is klein maar het kan veel vertroosting geven
dus blijve w'optimist gelak ge zie
dus blijven we optimist zoals je ziet
ne nieven otto da's nog iet oem nor te streve
een nieuwe auto dat is nog iets om naar te streven
een ideaal dad ons nog over is gebleve
een ideaal dat ons nog over is gebleven
e nief geloêf vör groêt en klein
een nieuw geloof voor groot en klein
dad is de zin van dees refrein
dat is de zin van dit refrein
 
Refrein:
Want m'nen otto is m'n absolute vrijad
Want mijn auto is mijn absolute vrijheid
diê stod in 't midde van et edendaags gewóel
die staat in het midden van het hedendaagse gewoel
óe dat 'em iêt speld ginne rol 't god oem de vrijad
hoe hij heet speelt geen rol het gaat om de vrijheid
de ware vrijad dad is ons dóel
de ware vrijheid dat is ons doel
 
Van 's morges vruug tot 's aves moet ek zwiête
Van 's ochtends vroeg tot 's avonds moet ik zweten
en waerke da stoh ni in mijne zin
en werken dat bevalt me niet
toch moet ek m'nen baas een bitshe fliême
toch moet ik mijn baas een beetje mouwvegen
zoe krij ne mens wa poeng en aenders gin
zo krijgt een mens wat poen en anders geen
mor oem vijf ure goh' de bel da's lak e fiêshe
maar om vijf uur gaat de bel dat is zoals een feestje
dan vuul ek mij gelak e losgebroke biêshe
dan voel ik mij zoals een losgebroken beestje
dan kruip ek meh e kloppend art
dan kruip ik met een kloppend hart
in m'nen otto en ik start
in mijn auto en ik start
 
(refrein)
 
Al ebbe w'onze kelder vol meh boemme
Al hebben we onze kelder vol met bommen
genoeg oem iêl de wereld te verdoeng
genoeg om heel de wereld te verdoen
zoeiet kan mij in feite ni' verdoemme
zoiets kan mij in feite niet verdommen
ik twijfel of da Hitler wel bestoeng
ik twijfel of Hitler wel bestond
lot ze mor zegge d'artistieke moraliste
laat ze maar zeggen de artistieke moralisten
et blefd e feit da Henry Ford 'em ni' vergiste
het blijft een feit dat Henry Ford zich niet vergiste
en in ons art klink et geluid
en in ons hart klinkt het geluid
van e motörreke da' draaid
van een motortje dat draait
 
Want m'nen otto is m'n absolute vrijad
Want mijn auto is mijn absolute vrijheid
't is m'n remede tege dagelakse sleur
het is mijn remedie tegen dagelijkse sleur
óe dat 'em iêt speld ginne rol 't god oem de vrijad
hoe hij heet speelt geen rol het gaat om de vrijheid
de ware vrijad dor gon ek vör
de ware vrijheid daar ga ik voor
't is ginne Rolls of ginne roeie Maserati
het is geen Rolls of geen rode Maserati
mor den Bugatti stoh' veur m'n deur
maar de Bugatti staat voor mijn deur
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!