Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Gentse impressie

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Gentse impressie

Nog stoh-g-et belfort oud en grijs
Nog staat het belfort oud en grijs
te waken over d'iwe
te waken over de eeuwen
gewapend tege sniw en ijs
gewapend tegen sneeuw en ijs
een baken vr de miwe
een baken voor de meeuwen
et sta te zwijgen in de mist
het staat te zwijgen in de mist
gevangen in z'n mure
gevangen in zijn muren
en teld de stappe van den tijd
en telt de stappen van de tijd
de waendeling van d'ure
de wandeling van de uren
 
Mor soems vereft 'em nog z'n stem
Maar soms verheft hij nog zijn stem
en Reland zingd van Gent z'n helde
en Roeland zingt van Gent's helden
over den trots van Jan Hyens
over de trots van Jan Hyoens
en van de wijzen Artevelde
en van de wijze Artevelde
 
Nog lefd in 't Gentse ?dagonie?
Nog leeft in het Gentse ?dagonie?
den asem van elende
de adem van elende
van d'onverbiddelijk' industrie
van de onverbiddelijke industrie
die gin compasse kende
die geen medelijden kende
meh manne vrouwe kindere
met mannen vrouwen kinderen
die rotten in fabrikke
die rotten in fabrieken
un lon zage vermindere
hun loon zagen verminderen
de soort van gij en ikke
de soort van jij en ik
 
Mor soemtads orde ze de stem
Maar soms hoorden ze de stem
van Reland di zoe schon vertelde
van Roeland die zo mooi vertelde
over den trots van Jan Hyens
over de trots van Jan Hyoens
en van de wijzen Artevelde
en van de wijze Artevelde
 
Dan brocht den tijd ne lentewind
Dan bracht de tijd een lentewind
den internationale
de internationale
spaarde de sabels vrou noch kind
spaarden de sabels vrouw noch kind
ze kosten et ni ale
ze konden het niet halen
tegen et roemmelend getij
tegen het rommelend getij
et leger van de slave
het leger van de slaven
dad in de dage van di mei
dat in de dagen van die mei
z'n vodde ging begrave
zijn vodden ging begraven
 
En boven alles kloenk de stem
En boven alles klonk de stem
van Reland di zoe fel vertelde
van Roeland die zo fel vertelde
over den trots van Jan Hyens
over de trots van Jan Hyoens
en van van de wijzen Artevelde
en van van de wijze Artevelde
 
Nog rijs et Belfort oud en grijs
Nog rijst het Belfort oud en grijs
bove de Vlomse stede
boven de Vlaamse steden
en onbegrijpend zie-g-et neer
en onbegrijpend ziet het neer
oep 't Vlaandere van ede
op het Vlaanderen van heden
waar a' de prolete van welir
waar de proleten van weleer
die felle socialiste
die felle socialisten
un stem vergoeie on 't vertog
hun stem vergooien aan het betoog
van bruin' opportuniste
van bruine opportunisten
 
Mor soems vereft 'em nog z'n stem
Maar soms verheft hij nog zijn stem
en sprekt 'em van vergeten elde
en spreekt hij van vergeten helden
van de verslage Jan Hyens
van de verslagen Jan Hyoens
en de vermorden Artevelde
en de vermoorde Artevelde
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!