Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - La dernière gare du monde

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

La dernière gare du monde

Onder de koeppel van de stase
Onder de koepel van het station
oep ne grijzen dag in mei
op een grijze dag in mei
zat ek oep de stiêne baenke
zat ik op de stenen banken
die dor wachtten oep een rij
die daar wachtten op een rij
meh' de regen oep m'n iele
met de regen op mijn hielen
was ek er nortóe gegaan
was ik er naartoe gegaan
nor la dernière gare du monde
naar la dernière gare du monde
on et einde van de baan
aan het einde van de baan
 
Oep nen trein moest ek ni wachten
Op een trein moest ik niet wachten
ik ging nieverans nortóe
ik ging nergens naartoe
en de zweêrde van d'orloge
en de zwaarden van de horloge
weze giêne rendez-vous
wezen geen afspraak
en de rege van de lente
en de regen van de lente
kletste neer zonder lawijt
kletste neer zonder lawaai
oep la dernière gare du monde
op la dernière gare du monde
on et einde van den tijd
aan het einde van de tijd
 
'k Zag de wereld daar passeren
Ik zag de wereld daar passeren
in een eindeloêze stóet
in een eindeloze stoet
vol parfums en zochte kleure
vol parfums en zachte kleuren
lak ne woordeloêze gróet
zoals een woordeloze groet
'k zag de vrouwe die dor loêpe
ik zag de vrouwen die daar lopen
bloemme van de Venusclan
bloemen van de Venusclan
die uneige dor verkoêpen
die zichzelf daar verkopen
on de droême van ne man
aan de dromen van een man
 
Mensch mann wähnt sich in ne Kirche
Mensch mann wähnt sich in ne Kirche
wenn mann diesen raum betritt
wenn mann diesen raum betritt
it's an interesting construction
it's an interesting construction
quite unusual I admit
quite unusual I admit
't is ne pêrel van een ruimte
het is een parel van een ruimte
diê cadeau van Leopold zwei
dat cadeau van Leopold zwei
diê z'n glore kon betale
die zijn glorie kon betalen
meh' de pijn van slavernij
met de pijn van slavernij
 
C'est la dernière gare du monde
C'est la dernière gare du monde
ah mon vieux c'est une merveille
ah mon vieux c'est une merveille
'k eb da' zelf ni' gevonde
ik heb dat zelf niet gevonden
't was ne Waal diên et me zee
het was een Waal die het me zei
't is in 't Vloms ni te vertale
het is in het Vlaams niet te vertalen
't is perfect ik laat et staan
het is perfect ik laat het staan
c'est la dernière gare du monde
c'est la dernière gare du monde
on et einde van de baan
aan het einde van de baan
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!