Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De bunkers

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De bunkers

In et paerk achter struike
In het park achter struiken
onder baerk en plataan
onder berk en plataan
ston vergete monoliete
staan vergeten monolieten
somber en onaangedaan
somber en onaangedaan
monumente zonder name
monumenten zonder namen
grijze bakes zonder zon
grijze bakens zonder zon
die de waendeler beklemme
die de wandelaar beklemmen
meh un flaenke van beton
met hun flanken van beton
 
A' ge muug zeh' van et waerk
Als je moe bent van het werk
en ge voeld oe wa nerveus
en je voelt je wat nerveus
en ge waendeld wad in 't paerk
en je wandelt wat in het park
vör ne varse frisse neus
voor een verse frisse neus
zukt dan efkes nor de schemer
zoek dan even naar de schemer
achter bloemmen en gazon
achter bloemen en gazon
lot de stilte triomfere
laat de stilte triomferen
en blefd staan ba den beton
en blijf staan bij het beton
 
van de bunkers
van de bunkers
tiêkes van elende
tekens van elende
zwarte dipte van de mense
zwarte diepte van de mensen
die verginge zonder zin
die vergingen zonder zin
 
de bunkers
de bunkers
functioneel overwoge
functioneel overwogen
mor deur snikken onbewoge
maar door snikken onbewogen
en de doêd woênd der nog in
en de dood woont er nog in
 
de bunkers
de bunkers
'k zing de lijdesweg passere
ik zie de lijdensweg passeren
van degeen die daar crepeerde
van degenen die daar crepeerden
zonder troêst of poëzie
zonder troost of poëzie
 
'k vuul me leeg en iêwenoud
ik voel me leeg en eeuwenoud
en m'n trane valle koud
en mijn tranen vallen koud
oep de bunkers
op de bunkers
 
3 reakses
tom 5 september 2009, 22:14
Hey Leo,
Dees nummer is echt zo schoen! met een duister kantsje moar das just de essence. Hiel die cédé traawens: "In de moat der seizoenen" is echt schoen en poweties !Ik kraajg er soms echt de rillingen van asoef m'n zenuwe een symfonies orkest zaajn !
groet,
tom
Krommenaas 1 september 2009, 11:57
G'ed gelijk! 't Is aangepast.
Leo Brant 1 september 2009, 11:46
Wat betekent , in de eerste strofe "zaan"?

Ik ken dit lied niet, maar het lijkt me waarschijnlijker dat het "zon" moet zijn.
Binnen het rijmschema moiet het rijmen met "beton".
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!