Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Arabia

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Arabia

Tekst & muziek: traditioneel (bron: Iepersch Oud Liedboek)
Bewerking: Wannes Van de Velde
Van m'n achtting jaar eb ek me laend verlaten
Van mijn achttien jaar heb ik m'n land verlaten
ik dee een reis al nor een vremde kust
ik deed een reis al naar een vreemde kust
want in me laend dor vond ek ginnen bate
want in m'n land daar vond ik geen baten
en in et vêre bestoh' der al m'n lust
en in het varen bestaat al mijn lust
ik gon on boêrd meh al die vremde lui
ik ga aan boord met al die vreemde lui
oem me dor dapper te gon bereide
om me daar dapper te gaan bereiden
en 'k gon nor iêl diên Oêstekaent
en ik ga naar heel die Oostenkaent
Arabia stod in m'n art geplaent
Arabia staat in mijn hart geplant
de wind diê zal ons noêt doeng wijke
de wind die zal ons nooit doen wijken
 
In den basseng van d'Aentwaerpse stede
In de haven van de Antwerpse stede
dor lee-g-et schip wormee dad ek vertrek
daar ligt het schip waarmee ik vertrek
in art en ziel was ek daaroem tevrede
in hart en ziel was ik daarom tevreden
en 'k ging me melden oep da proper dek
en ik ging me melden op dat proper dek
ik zeg adieu m'n beste vrindin
ik zeg adieu mijn beste vriendin
adieu me vader en me móeder
adieu m'n vader en m'n moeder
en 'k gon nor iêl diên Oêstekaent
en ik ga naar heel die Oostenkant
Arabia stod in m'n art geplaent
Arabia staat in mijn hart geplant
de wind diê zal ons noêt doeng wijke
de wind die zal ons nooit doen wijken
 
'k Zen oep den duur de mast in geklomme
Ik ben op den duur de mast in geklommen
ik zag van vaer da nief gevonde laend
ik zag van ver dat nieuw gevonden land
de vremde vis kwam rond et schip gezwomme
de vreemde vis kwam rond het schip gezwommen
et pluimgedirte vloog ten allen kaent
het pluimgedierte vloog langs alle kanten
we spelde samen oep de blekke fluit
we speelden samen op de blikken fluit
al de matroêzen on et daensen
al de matrozen aan het dansen
en da' vör iêl diên Oêstekaent
en dat voor heel die Oostenkant
Arabia stod in m'n art geplaent
Arabia staat in mijn hart geplant
de wind diê zal ons noêt doeng wijke
de wind die zal ons nooit doen wijken
 
Vör 't leste, schippers en waterratte
Voor de laatste keer, schippers en waterratte
al die in 't vêre vinden unne lust
al die in het varen vinden hun lust
dóe' gelak wij en wild' oe kaense wage
doe zoals wij en wil je kansen wagen
en dóed e reske nor een vremde kust
en doe een reisje naar een vreemde kust
ge zuld geniete veul plezier
je zal genieten veel plezier
a' g'in et vêre schept behage
als je in het varen schept behagen
en goh nor iêl diên Oêstekaent
en gaat naar heel die Oostenkant
Arabia stod in m'n art geplaent
Arabia staat in mijn hart geplant
de wind diê zal ons noêt doeng wijke
de wind die zal ons nooit doen wijken
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!