Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Café Breugel

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Café Breugel

Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
Bewerking: Walter Heynen
In café Breugel snijd den jukebox
In café Breugel snijdt de jukebox
deur et dóedelzakkeleer
door het doedelzakkenleer
zinge zuipers in gekrokt Amerikaans
zingen zuipers in gekraakt Amerikaans
de gravuren on de mure
de gravuren aan de muren
toêne kóel en eigewijs
tonen koel en eigenwijs
'tgeen de miêster ons vertelde in et Vloms
hetgeen de meester ons vertelde in het Vlaams
en in aender vremde tale
en in andere vreemde talen
Spaans, Arabisch en Sanskriet
Spaans, Arabisch en Sanskriet
z'n pensiêle boêrde gaten in den tijd
z'n penselen boorden gaten in de tijd
 
Miêster Breugel kom mor binne
Meester Breugel kom maar binnen
in de lichte van de króeg
in de lichten van de kroeg
lot de wereld nah mor slape
laat de wereld nou maar slapen
zet oeweige ba de plóeg
zet u bij de ploeg
 
Bove de flipperottomate
Boven de flipperautomaten
stappe jagers deur de sniêw
stappen jagers door de sneeuw
meh een meute mager onden on un zij
met een meute magere honden aan hun zijde
en de bruiloft meh' de vlaaie
en de bruiloft met de vlaaien
angd geduldig in de smoêr
hangt geduldig in de rook
lak nen êring in een êringroêkerij
zoals een haring in een haringrokerij
zoe vervage traag de bóere
zo vervagen traag de boeren
die dor daensen aend in aend
die daar dansen hand in hand
meh beweginge bevrozen in den tijd
met bewegingen bevroren in de tijd
 
Miêster Breugel kom mor binne
Meester Breugel kom maar binnen
in de lichte van de króeg
in de lichten van de kroeg
lot de wereld mor vergele
laat de wereld maar vergelen
zet oeweige ba de plóeg
zet u bij de ploeg
 
In de maat van de sezóene
In de maat van de seizoenen
vloeid den tijd lak een rivier
vloeit de tijd als een rivier
langs de tafels en de glazen en de wijn
langs de tafels en de glazen en de wijn
en de glóed van café Breugel
en de gloed van café Breugel
is een baken in 't getij
is een baken in 't getij
veilig ave zonder spliên en zonder pijn
veilige haven zonder spleen en zonder pijn
't is de schijn van een illuze
't is de schijn van een illusie
die al lachend zal vergaan
die al lachend zal vergaan
onder 't schettere van jukebox en schalmij
onder 't schetteren van jukebox en schalmij
 
Miêster Breugel kom mor binne
Meester Breugel kom maar binnen
in de lichte van de króeg
in de lichten van de kroeg
lot de blinde mor verzuipe
laat de blinden maar verzuipen
zet oeweige ba de plóeg
zet u bij de ploeg
 
8 reakses (recentste iêst)
robin 20 mei 2017, 20:54
Is spleen milt zijn in welke context past dit dan en zo nee wa betekent het dan wel
Den doed 7 september 2009, 16:05
A nee, 'k od nog ni' gezing da' der Ollandse vertalinge bijstoenge, mor nejen et woord 'spleen' kenden ek idd oek ni.
Krommenaas 7 september 2009, 12:01
den tekst zelf is vertaald
gefd mor tóe da' ge gewoên ni wist wa "spleen" is :p
Doederik 7 september 2009, 11:53
nau wel;)
07/09 Nieuwe woorden — spliên zn. (o)
da' ziet er toc wel vandaag uit:P
Krommenaas 7 september 2009, 11:10
de vertaling sto' derbij zenne
Doederik 7 september 2009, 11:07
spliên?
Norbert Matheuwezen 28 februare 2009, 02:37
Ja 't café oep den oek van de Breughelstraat en de Lange Leemstraat ligt na tege de vlakte. De wijk Klein-Antwerpen is een monument armer geworden.
Vic Van den Eynden 18 februare 2009, 11:41
goe gedon, mersie
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!