Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Ge moest et mor is wete

Orig. "Ge moest het maar eens weten"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Ge moest et mor is wete

Je moest het maar eens weten
Tekst & muziek: René Bertal
Ne vrind van mij is lest getroud
Een vriend van mij is onlangs getrouwd
a was al oêgbejaard
hij was al hoogbejaard
en 't ouwelijk was gelak 'em zee
en het huwelijk was zoals hij zei
e paradijs oep aard
een paradijs op aarde
a was al vijfenzestig jaar
hij was al vijfenzestig jaar
ze vrouke twintig pas
z'n vrouwtje twintig pas
mor toch kwam 'er na körten tijd
maar toch kwam er na korte tijd
ne kleine wel te pas
een kindje wel te pas
en is diê kleine ba mijne vrind
en is dat kind bij mijn vriend
oep zijne schoêt gezete
op zijn schoot gezeten
a dóed of 't was z'neige kind
hij doet of het was z'n eigen kind
mor ge moest et mor is wete
maar je moest het maar eens weten
 
Wanniêr ge kennis ed gemokt
Wanneer je kennis hebt gemaakt
meh een frisse bóeremeid
met een frisse boeremeid
vraagd a' g'er is alliên meh zijd
vraag wanneer je er eens alleen mee bent
a' g'er nen tijd meh vrijd
wanneer je er een tijd mee verkeert
a' g'is een waendeling goh' doeng
wanneer je eens een wandeling gaat doen
vör ne kus en nog wa miêr
voor een kus en nog wat meer
dan wörd ze roêd tot in eur aar
dan wordt ze rood tot in haar haar
en zeed "och neje meniêr
en zegt "och nee meneer
da' daerf ek ni, och lot me gerust
dat durf ik niet, och laat me gerust
ons móeder moest et wete
mijn moeder moest het weten
ik eb nog noêt ne man gekust"
ik heb nog nooit een man gekust"
mor ge moest et mor is wete
maar je moest het maar eens weten
 
't Is tegewoordig toch wel iet
Het is tegenwoordig toch wel iets
meh wa stoef en meh wad air
met wat stof en met wat air
ge nae de mensen oep straat zie
je nu de mensen op straat ziet
iederiên is miljonair
iedereen is miljonair
ze spelen acte de présence
ze spelen acte de présence
des aves oep café
's avonds op café
en in de dirste restaurants
en in de duurste restaurants
gebruike z'un diner
gebruiken ze hun diner
zoê zegge ze, mor och god och hiêr
zo zeggen ze, maar och god och heer
goh thuis is zing wa da' z'ete
ga thuis eens zien wat ze eten
ne pekelering ja meniêr
een pekelharing ja meneer
want ge moest et mor is wete
want je moest het maar eens weten
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!