Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Pieter Breughel In Brussel

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Fonetische transcripse     
Ollandse vertaling

Pieter Breughel In Brussel

Pieter Breughel den Ouwe
pietr brugl dn ouw
Pieter Breughel de Oude
zou oepston uit de dod
zou-w-oepston uit-t dot
zou opstaan uit de dood
vr de wereld t'aanschouwe
vr d werlt taanschouw
om de wereld te aanschouwen
was 't bled der nog zoe rod as karmijn
wast blet tr noch-soe rot as karmijn
was 't bloed er nog zo rood als karmijn
zou er nog oorlog zijn
zou-w-r nog-oorloch-sijn
zou er nog oorlog zijn
 
Al ist ging 'em nor Brussel
al ist-ching m nor brussl
Al eerst ging hij naar Brussel
nor zijnen atelier
nor zijnn atljee
naar zijn atelier
en a nam z'nen bussel
n a nam znn bussl
en hij nam z'n bundel
pensilen en wad outskool mee
pnsiln n wad-outskool mee
penselen en wat houtskool mee
nor z'n Brabantse stee
nor zn braabants stee
naar z'n Brabantse stee
 
A was nog ni' vergete
a was noch ni-frgeet
Hij was nog niet vergeten
waar da' ze wonuis was
waarda-s wonuis was
waar z'n woonhuis was
et was wel wa' verslete
t was wl wa-frsleet
het was wel wat versleten
de memele wonden in z'n kas
d meeml wondn in zn kas
de houtwormen woonden in z'n kast
kapot was 't vensterglas
kapot wast-fngstrglas
stuk was 't vensterglas
 
Ist vreg 'em on de mense
ist-frech-m on d mngs
Eerst vroeg hij aan de mensen
is Spanjen ier nog baas
is spanjn ier nog-baas
is Spanje hier nog baas
leefde nor eige wense
leevd nor eig wngs
leef je naar eigen wensen
zen ze nog eve dwaas in ons laend
zn z nog eev dwaaz-in ongs laent
zijn ze nog even dwaas in ons land
of krege ze verstaend?
of kreeg z vrstaent
of kregen ze verstand
 
De mense wouwe Breughel
d mngs wouw breugl
De mensen wilden Breughel's
z'n Brabants ni' verstaan
zn braabants ni-frstaan
Brabants niet verstaan
dus is 'em stil en treurig
duz-is-m stil n treurch
dus is hij stil en treurig
nor een caf gegaan
nor n kaffee ggaan
naar een caf gegaan
die daar in zijn jeugd al ad gestaan
die daar in zijn jeucht al at-chstaan
dat daar in zijn jeugd al had gestaan
 
A vreg in 't zuiver Brabants
a vreg-int-suivr braabants
Hij vroeg in 't zuiver Brabants
de kastelijn oem draenk
d kastlijn oem draenk
de kastelijn om drank
mor de patron di zee pardon
mor d - di zee -
maar de patron die zei pardon
je ne comprends pas Flamand, emmerdant
-
ik versta geen Vlaams, vervelend
dans le coeur du Brabant
-
in het hart van Brabant
 
Pieter Breughel den Ouwe
pietr breugl dn ouw
Pieter Breughel de Oude
di docht 't is wer zoe vaer
di docht tis wr zoe vaer
die dacht 't is weer zover
da' z'ier de geus nog brouwe
da-s-ier d geus nog-brouw
dat ze hier de geus nog brouwen
da's fijn mor da 't in 't Fraens nah moet zijn
da-s fijn mor da-t in-t fraens na moet-sijn
dat is fijn maar dat het in 't Frans nu moet zijn
da' vin 'k e grot chagrijn
da-fing-k grot shagrijn
dat vind ik een groot chagrijn
 
Et Spaans is nau verdreven
t spaans is nau vrdreevn
Het Spaans is nu verdreven
uit ons klei vaderlaend
uit ongs klei vaadrlaent
uit ons klein vaderland
mor nau em we gekrege
mor nau-w-m w gkreeg
maar nu hebben we gekregen
et Fraens on de Marollekaent
t fraenz-on d marollkaent
het Frans aan de Marollenkant
da's bove mij verstaend
da-z-boov mij vrstaent
dat is boven mijn verstand
 
Piet Breughel is dan drevig
piet breugl is dan drevch
Piet Breughel is dan droevig
trug nor ze graf gegaan
trug nor z graf-chgaan
terug naar z'n graf gegaan
nadat 'em oep z'ne kamer
naadat-m oep-sn kaamr
nadat hij op z'n kamer
een il klein mor een fijn schilderij
n il klein mor n fijn schildrij
een heel klein maar een fijn schilderij
vol kleur ad den ontstaan
vol kleur at-ten ontstaan
vol kleur had doen ontstaan
 
En daaroep stoeng geschilderd
n daaroep stoeng gschildrt
En daarop stond geschilderd
ne Vlaming in 't gevang
n vlaaming in-t-chvang
een Vlaming in 't gevang
't gevang van z'n complexe
t-chvang van zn komplks
't gevang van z'n complexen
de sleutel lee' derbij on z'n zij
d sleutl lee-trbij on zn zij
de sleutel ligt erbij aan z'n zij
ded ope mokt 'em vrij
ded-oop mokt m vrij
doe open maak hem vrij
 
15 reakses (recentste ist)
Erik 6 december 2016, 20:34
Vooral de laatste strofe heb ik altijd onthouden
De idee dat 'identiteit' een gevang is van complexen
waarin men zichzelf houdt/steekt
Krommenaas 25 april 2016, 18:28
irmgard pas: dat lijkt idd logischer :) aangepast
irmgard pas 24 april 2016, 19:40
volgens mij is de nederlandse vertaling van "z'en bussel pensilen" met "takkenbos..." niet juist, een takkenbos is een bundel takken, terwijl een bussel gewoon een bundel is, dus zou het correcter zijn om te spreken van een bundel penselen.

verder dank voor zo'n uitgebreide verzameling teksten!
carl 9 oktober 2013, 05:39
da's een prachtig nummer, zou moeten te beluisteren kunnen zijn !
Doederik 3 februare 2013, 00:12
Wij zette zelf die liekes ni online, dus da wete we ni :) 't zal den eigenr van den account oep youtube zen idee gewest zen zeker
coppens 1 februare 2013, 16:41
warom staat da lieken nimmer opt net
Andy 15 februare 2011, 22:52
Kan hij dat misschien niet express hebben gedaan, "die zee- disait"? Je spreekt het hetzelfde uit en het betekent hetzelfde..Wat spelen met zen toehoorders?
Kenneth V. 19 februare 2010, 14:40
Ik dacht altijd dat Wannes zong (laatste strofe):

de sleutel lee' derbij als(of) 'em zei:
"ded ope mokt 'em vrij"
Krommenaas 20 mei 2009, 09:59
Serge: heb nog eens goe geluisterd, hij zingd wel degelijk "di zee" maar ge hebd volkomen gelijk wa' die "emmerdant" betreft. het is aangepast, bedankt!
Grytolle 16 mei 2009, 23:57
Filip, de webmaster, is met vakantie. Maar hij gaat de tekst zeker verbeteren als hij terug is :)
Serge, van Bonen (Boulogne sur mer,FR) 16 mei 2009, 12:57
Bent U zeker van de franse zin ?
Ik ben frans, en ik hoor : "Mor de patron disait pardon, je ne comprends pas Flamand, emmerdant dans le coeur du Brabant !"
ik vertaal :
"Mor de bass zegde pardon, ik versta geen Vlaams, [en dat is] vervelend in het hart van Brabant".

Kan iemand erklaren ?

Bedankt
En veelen
De Gie 13 april 2009, 10:15
Heeter soems iemand partiture van de liekes van de Wannes, onder andere van dees en nog e paar aender gelak, ik wil deze nacht,... het bitter zimanslied en maajn mansarde.
stuurd is e mailtje nor maaj. guy.vanthienen@telenet.be
Han van Ooijen 27 mert 2009, 11:12
Mooi muziekje, interessante tekst en leuk om zo vanuit Bels Brabntse kant te zien/horen...


Knap werk!
H. 30 januare 2009, 20:02
dees vind ik zoo'n tof melodieke
Eve V.B. 30 november 2008, 15:36
Mijn vader zong da lieke dikwijls voor mij vroeger. leuk om de tekst nu es degelijk te kennen.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!