Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Mits - Sheke

Orig. "Sjoeke"

Te belsteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Sheke

Sheke, ik em oenger
is 't ete bekan gerid
sheke, kund' is blaze
want de soep is veel te hit
 
ik den alles en gij de niks
 
sheke, ik zing ae echt zoe gere
want gij ded echt alles vr mij
 
sheke, ik zien ae oek wel gere
mor gij de not niks vr mij
 
sheke, waar is 't kaske
want sebiet is 't shot oep den TV
sheke, ik em kou vete
brengde gij m'n sloeffe mee
 
ik den alles en gij de niks
 
sheke, ik zing ae echt zoe gere
want gij ded echt alles vr mij
 
sheke, ik zien ae oek wel gere
mor gij de not niks vr mij
ik den alles en gij de niks
 
sheke, ik zing ae echt zoe gere
want gij ded echt alles vr mij
 
sheke, ik zien ae oek wel gere
mor gij de not niks vr mij
sheke, ge moest ae schame
gij se lamme klotzak
sheke, 'k em er genoeg van
dede gij nah is iet zelf
woroem doeng 'kik alles en gij not niks
sheke, ik zien ae ni mer gere
want gij, gij de not niks vr mij
 
sheke, mor ik zing ae nog altijd geren
asteblief, blefd nah toch beh mij
den afwas, de strijk
de was, de plas
de kook, me waerk
den otto, de motto
den ongd, de vis,
m'n kat, de rat
ons Betsy, ons Cindy
de Kenji, de Micky
sheke
 
sheke
 
wowowow sheke
 
sheke
 
astemblieft sheke
 
klotzak
 
blefd nah toch beh mij
sheke
 
sheke
 
sheke
 
sheke
 
allee nah sheke
 
trap et af!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!