Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Tourist Lemc - Tristige plaent

Orig. "Triestige plant"

Den iste rap is van Tourist Lemc, den twidde rap is van Scale van de Sint-Andries MC's, en et refrein komd uit et gelijknamige nummer van Katastroof en wrd gezoenge deur Jos Smos.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Tristige plaent

Wroem zoe depressief gast? ik weet et ni
soems kir ek noh binnen en blijf ek erin
verlies ek mezelf in introspectie
misschien wil 'k gewon ni' vinde wa te vinden is
en aanvaard m'neige ni - dilemma
want de wereld rondom mij aanvaard ik ok ni
ik rap oep zek nor begrip
want ik wil ni allin
soems em ek schrik
al zit ek oep caf gezellig
wr ekik melancholiek
ik kap gin pintshes mor mizeren in
verdrink in wanop
wr ek agressief, komd deruit
is 't ni oep papier dan is 't te laat
 
Twintwintig jaar nae, diplom oep zak
hulpverliner...
wa' gon ik hulp verline
as ek zelf hulp nodig eb?
gin therapiesessies zou gin slecht idee zen
mor da's vr later misschin
zoelang de lemc en 't publiek der is
blijf ik den lemc tourist
trotseer ek die brokken in m'n keel
rap die stinen t m'n maag
er is plts vr ne saendwish toch
en part-time is een aender zorg
te lui oem na te denken
ik kruip liever oep 't gemak en laat een boem los
aha, zedde gij al on 't fixen of wa?
 
Refrein:
Ik kan ni slapen ik lig al meh ne kater
mor ik em van da' goh kome gine schrik
want alkool is mor zjust gelak as water
vr nen tristige plaent gelak as 'kik
 
Ik verzet mir vocht dan ne gemiddelde gieter
da's 't logisch gevolg van 't zuipe en meh' zjupkes alve liter
geniete mor ik overdreef oep bepaalde momente
ik zoop en kroop mir lak gemiddelde studente
 
'k zag m'nen ouwe bezig en ik zou ni etzelfden eindige
di ziver in pakskes mag mij echt ni blijve pijnige
'k zag mij verdwijne wegkwijnen in een fataal verslaving
logisch gevolg van een veel te marginaal beschaving
 
de laving van den drst gebeurd nae meh eige flow
talent da in m'ne kop zit m'ne schonste kado
eej veel te veel promillen eindelos gelak een file
's nachs van de baan geramd deur ne zatlap oep wa pille
 
'k wil et ni weten oeveel kapotte familles deur den draenk
di staenk vr daenk nee bedaenkt ik wil beeld meh' veel klaenk
m'n maten overdrijve blijven en slikken en pikke
da na veel wegen en wikke ligd te prikken en alkool ni klikke
 
bierbuike dikke levers kan mij echt ni schille
mor accidenten in 't verkir deur droenke kan ek zwaar tillen
allee et is gezee tusse pot en pint na dezen hint
zie ni te diep in 't glas of gij verdrinkt
 
(refrein)
 
2 reakses
ronny 5 mert 2011, 12:30
1 van de goei nummers dat klopt voor mij is dat mijn stad maar dat is ieders zijn keus
thore 11 juni 2010, 09:10
sirieus deez is egt et beste nummer van den tourist en de scale big up manne sirieus wordt dr kompleet mee ingesleurd elke keer dakket oep zet
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!