Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Clement Peerens eXplosition - Fazaent

Orig. "Fazant"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Fazaent

Ik zen twiê dage weggewest
Ik ben twee dagen weggeweest
da kwam deur die van ons
dat kwam door mijn vrouw
die mokte veurig weekend
die maakte vorig weekend
ne steak meh champignons
een steak met champignons
 
Manne 'k eb de hel gezien
Mannen ik heb de hel gezien
da was ni miêr okee
dat was niet meer oké
die paddestóele kwame zeker
die paddestoelen kwamen zeker
ni' van de GB
niet van de GB
 
Ik stond iniês alliên oep een marmere straend
Ik stond plots alleen op een marmeren strand
oep 't alleriêste zicht was dör weinig on d'aend
op het allereerste zicht was daar weinig aan de hand
mor ja dan wier ek oepgefret deur diê fazaent
maar ja dan werd ik opgegeten door die fazant
 
da biêshe da' dróeg ondergóed van kaent
dat diertje droeg ondergoed van kant
een fleske Coca Cola stak krijsend in braend
een flesje Coca Cola stond krijsend in brand
en binnen in de maag van diê fazaent
en binnen in de maag van die fazant
was et ni bepaald plezaent
was het niet bepaald leuk
 
Ik dreigde meh een rechtzaak
Ik dreigde met een rechtzaak
want ik kreeg et wa benaud
want ik kreeg het een beetje benauwd
na twiê dage bedenktijd
na twee dagen bedenktijd
ee' da biêst mij uitgespoud
heeft dat dier mij uitgebraakt
 
en wette gij wa' die van ons zee
en weet jij wat mijn vrouw zei?
"allee was da ni tof?
"nou was dat niet tof?
ne steak meh champignons
een steak met champignons
uit onzen eigen of"
uit onze eigen tuin"
 
Ik zee "allee allee zit aewe kop vol zaend?
Ik zei "kom nou zit jouw hoofd vol zand?
waar is in 's emelsnaam ae verstaend?
waar is in 's hemelsnaam jouw verstand?
want schat in ne fazaent zijnen binnekaent
want schat in de binnenkant van een fazant
is 't ni plezaent
is het niet leuk
 
gij zij' de loempen appel in de maend
jij bent de domme appel in de mand
en intellectueel zeker giêne gigaent
en intellectueel zeker geen gigant
en ik vin et binnewaerk van ne fazaent
en ik vind het binnenwerk van een fazant
ni interessaent"
niet interessant"
 
En ik zee nog "baby baby
En ik zei nog "baby baby
zijde gij nah echt zoe stoem?
ben jij nou echt zo dom?
of was dees ae leste stoemmiteit
of was dit jouw laatste stommiteit
vör dees milennioem?"
voor dit milennium?"
 
4 reakses
Urbain Aertbelien 30 september 2009, 16:49
Zeg, kunde gijlen onze Sylvain eens late wete dat em zijne gsm bij mij thuis vergeten is? Ik probeer em al de hele week te bellen mor hij pakt nie af.
Alain Aertbelien 28 september 2009, 10:12
Mijn broer heeft gelijk, maar zoals gewoonlijk vergeet 'm ook hier weer het belangrijkste, te weten dat de genaamde Williams Robbie, van beroep strandjeannet, de melodie van deze CpEx-compositie schaamteloos gestolen heeft voor zijn boerenhit 'Millennium'(zoals ge ziet heeft hij niet alleen de ijzersterke melodie, maar ook nog een stuk van de hoogintelligente tekst gejat. Sommige homo's kennen werkelijk geen schaamte).
Krommenaas 6 april 2009, 22:26
klopt, fixed, bedankt! familie van Sylvain? :)
Ghislain Aertbelien 6 april 2009, 22:21
Het laatste vers van strofe 7 luidt:
'Want schat, in ne fazàànt zaainen biennekàànt /
is 't nie plezàànt'.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!