Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

iXina - Roei ottokes

Orig. "Rooi ottokes"

Te belösteren oep MySpace.
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Roei ottokes

Daar is wer zoe'n paljaske da' dör rijd vör mij
rijd oep z'n gemakske en ik kan dör ni' vörbij
draaie zonder pinke da' vind 'em iêl plezaent
rije tege ting per uur da' vind 'em oek gin schaend
 
Iêst een alf uur een parkeerplöts geprobeerd
na duzend kiêre wringe stot 'em dubbel geparkeerd
veurrang van rechs dör eet 'em noêt ni' van gehoêrd
da's mor iêne van de dinge da' der mij on stoêrd
 
Wie rijd der alt in aewe weg?
en deur wie krijde ottopech?
't is altij roêd en altij klein
woroem moet da toch alt een klein roei ottoke zijn?
 
Wie veroêrzaakt der een fil? roei ottokes, roei ottokes
en deur wie stodde altijd stil? roei ottokes, roei ottokes
't is altij roêd en altij klein - roei ottokes, roei ottokes
woroem moet da toch alt een klein roei ottoke zijn?
 
Ne Fiesta of ne Corsa, ne Starlet of nen Twingo
een R4ke of ne Panda, een Peugeotke of ne Clio
on gin van al die ottokes em ekik een brurreke doêd
behalven as die dan zen gevaerfd in et roêd
 
Wie g'erin zie' zitte, 't klinkt misschin wa flau
ge moet er is oep lette mor da's altijd een vrou
die zegge da wij allemol rije gelak gekke
mor zun zen wel in staat verkiêrsagressie oep te wekke
 
Wie rijd der alt in aewe weg? roei ottokes, roei ottokes
en deur wie krijde ottopech? roei ottokes, roei ottokes
't is altij roêd en altij klein - roei ottokes, roei ottokes
woroem moet da toch alt een klein roei ottoke zijn?
 
Wie veroêrzaakt der een fil? roei ottokes, roei ottokes
en deur wie stodde altijd stil? roei ottokes, roei ottokes
't is altij roêd en altij klein - roei ottokes, roei ottokes
woroem moet da toch alt een klein roei ottoke zijn?
 
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!