Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iÍnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - As ek zou staerve

Orig. "Als ik zou sterven"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

As ek zou staerve

Als ik zou sterven
As ek zou staerve goeid me ni' vŲr d'aaie
Als ik zou sterven gooi me niet voor de haaien
mor legd me neer tusse de stiÍne van de kaaie
maar leg me neer tussen de stenen van de kaaien
waar da mense van iÍl de wereld over gaan
waar mensen van heel de wereld over gaan
en 't leve zingd in alle tale die bestaan
en het leven zingt in alle talen die bestaan
lot me ruste tusse Grieken en Scandinave
laat me rusten tussen Grieken en Scandinaven
lot me slapen onder de stiÍne van een ave
laat me slapen onder de stenen van een haven
 
As ek zou staerve in m'n leste lengte
Als ik zou sterven in mijn laatste lengte
ed gin verdriet mor mokt plezier meh m'n leste cente
heb geen verdriet maar maak plezier met mijn laatste centen
ik wil gi praalgraf da's veul te groÍt dad eb ek ni' van doeng
ik wil geen praalgraf dat is veel te groot dat heb ik niet nodig
en vŲr e lijk kost zoÍ'n affaire te veul poeng
en voor een lijk kost zo'n affaire te veel poen
lot me ruste tusse Grieken en Scandinave
laat me rusten tussen Grieken en Scandinaven
lot me slapen onder de stiÍne van een ave
laat me slapen onder de stenen van een haven
 
As ek zou staerve wild me ni begrave
Als ik zou sterven wil me niet begraven
mor legd me neer onder de stiÍne van een ave
maar leg me neer onder de stenen van een haven
da 'k de stemme uit alle krůege kan verstaan
dat ik de stemmen uit alle kroegen kan verstaan
a 't leve zingd onder de strale van de maan
als het leven zingt onder de stralen van de maan
lot me ruste tusse Grieken en Scandinave
laat me rusten tussen Grieken en Scandinaven
lot me slapen onder de stiÍne van een ave
laat me slapen onder de stenen van een haven
 
As ek zou staerve stŲrt dan gin gebede
Als ik zou sterven stort dan geen gebeden
vraagd ginnen uitleg on de gode van 't verlede
vraag geen uitleg aan de goden van het verleden
waaroem klage, iederiÍn moet de wereld af
waarom klagen, iedereen moet de wereld af
mor 't is zoe koud en veul te stil zoÍ'n deftig graf
maar het is zo koud en veel te stil zo'n deftig graf
a 'k zou staerve vrinde goeid me ni' vŲr d'aaie
als ik zou sterven vrienden gooi me niet voor de haaien
lot me rusten onder de stiÍne van de kaaie
laat me rusten onder de stenen van de kaaien
 
1 reakse
Praats Katrien 24 januare 2014, 23:20
Gin weurde veur, betr stil zain me zunne prachtigen tekst: de wannes "was" wa ai oeng da kan van ni veul mense gezegd weurde
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de kŲrte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = gelak in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iÍmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miÍr over d'Aentwaerpse spelling!