Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Ne zanger is een groep

Orig. "Ne zanger is een groep"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Ne zanger is een groep

Een zanger is een groep
Deze person din ier zoe medig sta te zinge
Deze persoon die hier zo moedig staat te zingen
da's er mor inen oep 't iste zicht
dat is er maar n op het eerste zicht
want 't zou onirlijk zen al d'aender te verdringe
want het zou oneerlijk zijn al de anderen te verdringen
die onderdduzende muziekvernuftelinge
die honderdduizenden muziekvernuftelingen
uit alle tijde doenker en licht
uit alle tijden donker en licht
 
Zonder de stem van die miljene muzikaente
Zonder de stem van die miljoenen muzikanten
was 't meh schon liekes al laenk gedaan
was het met mooie liedjes al lang gedaan
dan was 't ni meugelijk te zingen of te daense
dan was het niet mogelijk te zingen of te dansen
dan was muziek al laenk begrave zonder kraense
dan was muziek al lang begraven zonder kransen
dan zou ne zanger ni mir bestaan
dan zou een zanger niet meer bestaan
 
Al de violen en schalmeien en bazuine
Al de violen en schalmeien en bazuinen
van Griek en Saxer van zwart en blaenk
van Griek en Saxer van zwart en blank
ebbe geboud oep 't graf van polletiek ajuine
hebben gebouwd op het graf van politieke ajuinen
tusse de roemmel en den oorlog en de puine
tussen de rommel en de oorlog en de puinen
een piramide van zang en klaenk
een piramide van zang en klank
 
Mor il de wereld is verblind deur linke binke
Maar heel de wereld is verblind door linke binken
en deur de grondwet van et reklaam
en door de grondwet van de reklame
ne zanger moet gelak een filmstaer ston blinke
een zanger moet zoals een filmster staan blinken
gelak de paus oep z'n balkonneke ston winke
zoals de paus op zijn balkonnetje staan knipogen
nor d'aerm schape die liger staan
naar de arme schapen die lager staan
 
Verteld me not ni mir: ne zanger is iet inig
Vertel me nooit meer: een zanger is iets enigs
want da's e leuge dad is reklaam
want dat is een leugen dat is reklame
ne zanger is een groep da' zing ek en da min ek
een zanger is een groep dat zing ik en dat meen ik
een lieke zingde not of not allinig
een liedje zing je nooit of nooit alleen
zonder al d'aender zou da ni' gaan
zonder al de anderen zou dat niet gaan
1 reakse
Aentwaerpenaar 18 juni 2016, 13:09
Holland is boe , Aentwaerpe is goe
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!