Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De couplette

Orig. "De coupletten"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De couplette

De coupletten
De miêste soorte chansonette
De meeste soorten chansonettes
da' goh' zoe al nen iêlen tijd
dat gaat zo al een hele tijd
wörre gezoengen in couplette
worden gezongen in coupletten
en dus coupletsgewijs verspreid
en dus coupletsgewijs verspreid
nor noord en zuid en wijd en zijd
naar noord en zuid en wijd en zijd
mor liekes wörre gau vergete
maar liedjes worden gauw vergeten
en e couplet is gau vörbij
en een couplet is gauw voorbij
en snare zen zoe gau verslete
en snaren zijn zo gauw versleten
wie denkt der morge nog on mij?
wie denkt er morgen nog aan mij?
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
Den iêne zanger stoh te proenke
De ene zanger staat te pronken
in roêd fluwiêl en Brugse kaent
in rood fluweel en Brugse kant
den aendere z'n liekes roenke
de andere zijn liedjes ronken
van sentiment en heimatlaend
van sentiment en heimatland
van uttekes on 't Noordziêstraend
van hutjes aan het Noordzeestrand
toch kan dad ammol ni belette
toch kan dat allemaal niet beletten
dad un chansons in 't algemiên
dat hun chansons in het algemeen
gemokt zen uit nen oêp couplette
gemaakt zijn uit een hoop coupletten
dad is een wet vör iederiên
dat is een wet voor iedereen
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
De miêste zangers wille potte
De meeste zangers willen potten
vör eigen uis en goeie sier
voor eigen huis en goede sier
der zen oek muzikale zotte
er zijn ook muzikale gekken
die geve niks oem felle zwier
die geven niets om felle zwier
mor zinge miêst vör un plezier
maar zingen meestal voor hun plezier
en der zen intellectuele
en er zijn intellectuelen
die geven et systeem z'n saus
die geven het systeem zijn saus
of wille volksoepleider spele
of willen volksopleider spelen
wie sprekt der nau nog van de paus?
wie spreekt er nu nog van de paus?
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
A' ge bedenkt wa poeshenelle
Als je bedenkt welke marjonetten
als zanger deur de wêreld gaan
als zanger door de wereld gaan
is et gemakkelijk te telle
is het gemakkelijk te tellen
oeveul coupletten er bestaan
hoeveel coupletten er bestaan
veul miêr as koeie langst de baan
veel meer dan koeien langs de baan
toch gon de miêste gau verlore
toch gaan de meeste gauw verlore
tusse de ploeie van den tijd
tussen de plooien van de tijd
of ze vervalle tot folklore
of ze vervallen tot folklore
of leuze in ne rassestrijd
of leuze in een rassenstrijd
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
En oem den oêp nog te vergroête
En om de hoop nog te vergroten
stod ier ne zanger oep 't veroêg
staat hier een zanger op het verhoog
wild 'em vandaag nog ni' verstoête
wil hem vandaag nog niet verstoten
lösterd nog wa nor z'n betoêg
luister nog een beetje naar zijn betoog
en lot z'n vlag nog wad oemoêg
en laat zijn vlag nog wat omhoog
want a wörd gau genoeg vergete
want hij wordt gauw genoeg vergeten
en ze couplet is gau vörbij
en z'n couplet is gauw voorbij
z'n snare zen zoe gau verslete
zijn snare zijn zo gauw versleten
en denkte morgen is on mij
en denk je morgen eens aan mij
 
Stekt dan m'n liekes in de stoof
Steek dan mijn liedjes in de kachel
en zingd de volgende stroof
en zing de volgende strofe
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!