Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Den edele wijn

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Den edele wijn

De edele wijn
As ek den edele wijn aanschou
Als ik de edele wijn aanschouw
vergeet ek m'n labeuren
vergeet ik mijn zwaar werk
ik vuug mah in de beste vou
ik voeg mij in de beste vouw
en laat viole treure
en laat violen treuren
 
Refrein:
Wijn wijn, gij edele wijn
Wijn wijn, jij edele wijn
sober wilde gedroenke zijn
sober wil je gedronken zijn
aenders wörd' e groêt venijn
anders word je een groot venijn
en moette we 't ons bezure
en moeten we het bekopen
 
De wijn diê pruve we deur de smaak
De wijn die proeven we door de smaak
gelak de wijze liêren
zoals de wijzen leren
óe góe' verdrijft 'em onze vaak
hoe goed verdrijft hij onze vaak
a we nachte laenk gon zwiere
als we nachten lang gaan zwieren
 
(refrein)
 
De wijn is uit, m'n króes is leeg
De wijn is uit, mijn kroes is leeg
een aender laat ek schenke
een andere laat ik schenken
me dunkt da 'k ier m'n diêl wel kreeg
me dunkt dat ik hier mijn deel wel kreeg
want ik kan veul beter denke
want ik kan veel beter denken
 
(refrein)
 
Ontvangd van mij den beker net
Ontvang van mij de beker net
gij vrinden uitverkoren
jij vrienden uitverkoren
en drinkt er dan uit meh iêne zet
en drink er dan uit met één zet
dan wörd de vreugde gebore
dan wordt de vreugde geboren
 
(refrein)
 
Noë diên ee' de wijn geplaent
Noë die heeft de wijn geplant
al oep 't bevel des Iêre
al op het bevel des Heren
God onzen Iêr zij lof en daenk
God onze Heer zij lof en dank
diên alles dóe' vermiêre
die alles doet vermeerderen
 
Wijn wijn, gij edele wijn
Wijn wijn, jij edele wijn
sober wilde gedroenke zijn
sober wil je gedronken zijn
ge zeh' den beste medicijn
je bent het beste medicijn
den bijbel kan 't ons liêre
de bijbel kan het ons leren
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!