Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Den boêm in

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Den boêm in

Wij spelde nae al dikkels
Wij speelden nu al vaak
oep den buiten of in 't stad
op het platteland of in Antwerpen
mor golle zeh-g-et stoemst publiek
maar jullie zijn het stomste publiek
da w'oêt al emme g'ad
dat we ooit al hebben gehad
 
Een stelleke idiote
Een stelletje idioten
tesamen oep een rij
tesamen op een rij
en dan oek nog wad achterlijke
en dan ook nog wat achterlijke
trutte der nog bij
trutten er nog bij
 
Refrein:
Den boêm in, den boêm in
De pot op de pot op
kust allemol ons kloête
kus allemaal onze kloten
wij zullen ier mor spêle
wij zullen hier maar spelen
de bleinen oep ons poête
de blaren op onze handen
 
Zuiver vör 't plezier
Zuiver voor 't plezier
van nen oêp zakken in de zaal
van een hoop zakken in de zaal
kust allemol ons kloête
kus allemaal onze kloten
den boêm in allemaal
de pot op allemaal
 
 
Wij zinge alted vals
Wij zingen altijd vals
en ons muziek steld nikske veur
en onze muziek stelt niets voor
mor mense lak as golle
maar mensen zoals jullie
die ebbe da ni deur
die hebbe dat niet door
 
En golle vind eweige
En jullie vinden jezelf
misschin wriêd intelligent
misschien erg intelligent
as ge róepe kund van "Zuipe! zuipe!"
als je roepen kunt van "Zuipen! zuipen!"
zedde al content
zijn jullie al tevreden
 
(refrein)
 
Zie' da' dör nah is zitte
Zie dat daar nou eens zitten
't is zjust lak elke week
't is net als elke week
de prachtigste verzameling
de prachtigste verzameling
paljasse van de streek
paljassen van de streek
 
Da' da niks beters wet te doeng
Dat dat niets beters weet te doen
dör kan ek echt ni bij
daar kan ik echt niet bij
en da betold nog poeng
en dat betaalt nog poen
vör zoê nen oêp vetzakkerij
voor zo'n hoop vetzakkerij
 
(refrein)
 
Wij emmen iêl den avend
Wij hebben de hele avond
onze nikkel afgedraaid
ons uit de naad gewerkt
ier zitte gin schoên wijve
hier zitten geen mooie vrouwen
dus schiêë wij deruit
dus houden wij ermee op
 
Wij brenge wel een bisnummer
Wij brengen wel een bisnummer
tenminste denkte golle
tenminste dat denken jullie
mor wette gah wa wij zegge?
maar weet je wat wij zeggen?
wij zegge nóegabolle!
wij zeggen niets!
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!