Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Striplieke

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Striplieke

Tekst & muziek: Zjuul Krapuul
Ze zing nog grung achter un oêre
der angd nog snot on unne neus
ze kunne manne ni bekoêre
en zen overal twidde keus
 
mor ze strippe lak de beste
krijgen iederiên oepgenaaid
oem de manne wa te peste
schiete z'al un kliêren uit
 
Refrein:
Komaan mokkes alles geve
iên twiê drei vier vijf zes zeve
 
Weg meh al die prulle
vrouwonvrindelijk tekstiel
al die vörme onthullen
een geweldig sex-appeal
 
niemand bleft 'er onverschillig
bij zoe'n boeiend tijdverdrijf
deroem ontbloête ze vrijwillig
en spontaan un bovelijf
 
 
De beha's die da' ze drage
zen ze liever kwijt as rijk
niemand hóeft 'er iet te vrage
ge krij' z'allemol tegelijk
 
iemand teld sebiet tot zeve
en dan krijde iet uniek
want dan goeien al die teve
al un kliêren in 't publiek
 
(refrein)
 
 
Wij zen iêmel ni kieskeurig
as et over tiete gaat
dus wij zinge nae rooskleurig
meh wad ier oep 't podium staat
 
iederiên komd ier on z'n trekke
ons geduld wörd nae beloênd
hier is spek vör alle bekke
en da wörd ier nae getoênd
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!