Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Ne zjendaerm meh' verstaend

Orig. "Ne gendarm met verstand"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Ne zjendaerm meh' verstaend

Et zit vol rareteiten in de wereld da 's gewete
tussen alle soorte mense eed altijd iet raars gezete
is 't iet origineel dan val et oep da lee' veur d'aend
mor niks is zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
mor niks is nondedoemme zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
 
Ne neger eed e chappement van daertig centimeter
en nor z'n eige zegge de' de Zjuul et zelfs nog beter
da 's eigelijk il zeldzaam en derbij nog interessaent
mor niks is zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
mor niks is nondedoemme zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
 
Nen impotenten Turk is oek inig in z'n soort
nen Ollander di rondshes gefd dervr besta' gin woord
nen Belg di gin fritte mag is nationale schaend
mor niks is zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
mor niks is nondedoemme zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
 
Ne polletieken binouwer di breng et alted vaer
ne paus di ge kan zinge is terecht een superstaer
ne keuning zonder kindere dad ee ni elk laend
mor niks is zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
mor niks is nondedoemme zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
 
Arbitters zonder fluit zen inderdaad e zeldzaam iet
mor lang nog ni' zoe raar as Sinterklaze zonder Piet
of shotters zonder balle of John Massis zonder taend
mor niks is zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
mor niks is nondedoemme zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
 
'k Zen gistere geslaagd in een gemakkelijk exaam
nau wr ekik zjendaerm, pas mor oep ik koom deraan
ik kan wa lezen en wa schrijve 'k wr dus straks al commandaent
want niks is zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
want niks is nondedoemme zoe uniek as ne zjendaerm meh' verstaend
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!