Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Mijn famille

Orig. "Mijn familie"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Mijn famille

Mijn familie
Vrinden alle groêt en klein
Vrienden alle groot en klein
liefebbers van wondere dingen
liefhebbers van wondere dingen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
wild ier wad aandachtig zijn
wil hier wat aandachtig zijn
'k gon van mijn famille zinge
ik ga van mijn familie zingen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
dan zuld ier zing aangeduid
dan zal je hier zien aangeduid
uit wad edel blóed ik spruit
uit wat edel bloed ik spruit
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Vader was ne schêresliep
Vader was een scharenslijper
iêrlijk on z'n broêd gekomme
eerlijk aan zijn brood gekomen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
die men noêt terug en riep
die men nooit terug riep
at 'em niks ad meegenome
als hij niets had meegenomen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
spijtig da' zoê'n edel man
spijtig dat zo'n edel man
zonder ratte ni' voêrt en kan
zonder ratten niet verder kan
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Móeder eed een appelkraam
Moeder heeft een appelkraam
kan verslete kliêre lappen
kan versleten kleren lappen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
't is een vrou van goeie naam
het is een vrouw van goede naam
ze lot ni oep eur tiêne trappen
ze laat niet op haar tenen trappen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
a 't nor eure zin ni draaid
als het naar haar zin niet draait
sevves ee' z'eur blokken uit
straks heeft ze haar klompen uit
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Óe da 't meh m'n brurrekes ga
Hoe het met mijn broertjes gaat
't is te laenk oem te vertellen
het is te lang om te vertellen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
der zen er drei of vier soldaat
er zijn er drie of vier soldaat
d'aender kan ek ni bestelle
de anderen kan ik niet bestellen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
wacht der is nog iêne diê gaat
wacht er is nog één die gaat
stoempels rape langst de straat
stompels rapen langs de straat
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Der is nog een ou mataent
Er is nog een oude ??tante
die ek ier ni mag vergeten
die ik hier niet mag vergeten
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
die ee langst de waterkaent
die heeft langs de waterkant
twintig jaar oep 't kot gezeten
twintig jaar op het kot gezeten
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
en te Brussel in de stad
en te Brussel in de stad
veur eur dögd een braendmaerk g'ad
voor haar deugd een brandmerk gehad
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Nichten en kozijns meh 't gros
Nichten en neven met het gros
ge zoud der de straat meh schure
je zou er de straat mee schuren
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
kört en laengk en scheêl en ros
kort en lang en scheel en ros
allerlifste creature
allerliefste creaturen
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
allemol van groêt beslis
allemaal van groot beslis
lak iêl mijn famillen is
zoals heel mijn familie is
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Mor wie dad ek zelf zen
Maar wie ik zelf ben
vrinde lösterd al te gader
vrienden luister al te gader
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
'k zen et kind van móederken
ik ben het kind van moedertje
en et zöntshe van m'n vader
en het zoontje van mijn vader
öpsasa ridderiddera
hopsasa ridderiddera
'k em den aard nor allebei
ik heb de aard naar allebei
ja wa stekt der dögd in mij
ja wat steekt er deugd in mij
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
'k em den aard nor allebei
ik heb de aard naar allebei
ja wa stekt der dögd in mij
ja wat steekt er deugd in mij
fala ridderiddera
fala ridderiddera
ut re mi fasolia
ut re mi fasolia
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!