Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De verloêpe student

Orig. "De verlopen student"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De verloêpe student

De verlopen student
'k Eb zoeveul jare student gewest
Ik ben zoveel jaren student geweest
en nau zen ek soldotshe
en nu ben ik soldaatje
vör ginnen duvel of el bevriêsd
voor geen duivel of hel bevreesd
noch vör gi vrouweprotshe
noch voor geen vrouwenpraatje
want al die stude stoeng mah ni aan
want al die studie stond mij niet aan
ik eb ze gaan verlate
ik heb haar verlaten
ik eb de wijseid late staan
ik heb de wijsheid laten staan
en 'k zen ba de soldate
en ik ben bij de soldaten
 
Meh m'n geweer en m'n bajonet
Met m'n geweer en m'n bajonet
trek ek nor de parade
trek ik naar de parade
meh m'nen óed proper oepgezet
met mijn hoed proper opgezet
dóen ek m'n saluade
doe ik mijn saluade
van lingsoem rechsoem ik marcheer
van linksom rechtsom ik marcheer
en da wel onderd kiêre
en dat wel honderd maal
is 'er nog iet da me mankeerd
is er nog iets dat me ontbreekt
ik zal 't wel beter liêre
ik zal het wel beter leren
 
Er woênd e juffrouken in de straat
Er woont een juffrouwtje in de straat
ziêr wel nor mijn behage
zeer wel naar mijn behagen
ik eb ze vrindelijk begróet
ik heb haar vriendelijk begroet
en 'k zen on eur gon vrage
en ik ben aan haar gaan vragen
of dad ek mocht uit liefde zóet
of dat ik mocht uit liefde zoet
kussen eur roze wange
kussen haar roze wangen
"och ja" sprak zij "soldaat voldóet
"och ja" sprak zij "soldaat voldoet
nor au is mij verlange"
naar jou is mijn verlangen"
 
Den troemmel roeffeld in ons kwartier
De trommel roffelt in ons kwartier
adieu schoên lief we scheide
adieu mooi lief we scheiden
al is et ni' vör mij plezier
al is het niet voor mijn plezier
ik mag ni langer blijve
ik mag niet langer blijven
ik moet nog gaan nor den doktoor
ik moet nog gaan naar de dokter
oem mah te dóen soignere
om mij te doen verzorgen
want 'k eb vanbinnen een groête pijn
want ik heb vanbinnen een grote pijn
die mah komd ambetere
die mij komt lastigvallen
 
En den doktoor eed on mij gezee
En de dokter heeft aan mij gezegd
den draenk diê zal oe doêde
de drank die zal je doden
en oek de kussen al van dees meid
en ook de kussen al van deze meid
eet 'em on mij verbode
heeft hij aan mij verboden
'k moest de zjenevel late staan
ik moest de jenever laten staan
en oek de vrouwe daerve
en ook de vrouwe derven
ik zee "doktoor, vive l'amour
ik zei "dokter, vive l'amour
veul liever zou ek staerve"
veel liever zou ik sterven"
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!