Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De liereman

Et instrument wor a 't in dees lieken over gaad is de draailier
Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De liereman

Der was ne liereman uit liere gegaan
Er was een lierspeler uit spelen gegaan
en wa vond 'em dor onder z'n wege staan
en wat vond hij daar onderweg
een overschoên juffrou
een wondermooie jongedame
een overschoên juffrou
een wondermooie jongedame
en a vróeg of da' z'een erreken oep de liere spele wou
en hij vroeg of ze een deuntje op de draailier spelen wou
en a vróeg oem een erreken oep de liere
en hij vroeg om een deuntje op de draailier
 
Wel liereman gij sta' der mij wel aan
Wel lierspeler jij staat mij wel aan
mor zedde zeker da' de slinger van oe lirreke nog zal gaan
maar ben je zeker dat de slinger van je draailier nog zal gaan
kom strak nor mijn salet
kom straks naar mijn slaapvertrek
kom strak nor mijn salet
kom straks naar mijn slaapvertrek
en we zulle same spelen oep de liere in ons bed
en we zullen samen spelen op de draailier in ons bed
ja we gaan nor ons bed me' de liere
ja we gaan naar ons bed met de draailier
 
De liereman diên is de trappen oep gegaan
De lierspeler die is de trappen op gegaan
me' den daver in z'n knieën en da kunde wel verstaan
met de daver in zijn knieën en dat kan je wel verstaan
en 't masken achternaar
en het meisje achterna
en 't masken achternaar
en het meisje achterna
en ze neep 'em in z'n bille mor a voelden et ni daar
en ze kneep hem in zijn billen maar hij voelde het niet daar
nee a wier et gewaar in de liere
nee hij werd het gewaar in de draailier
 
De liereman spelde z'n kliêren uit
De lierspeler deed zijn kleren uit
en de slinger van z'n lirreke stak nen iêle vóet vöruit
en de slinger van zijn liertje stak een hele voet vooruit
en a slingerden al ier
en hij slingerde al hier
a slingerden al daar
hij slingerde al daar
a ja a slingerden al ginder en ge wet wel waar
ha ja hij slingerde al ginder en je weet wel waar
ja a slingerden al daar me' de liere
ja hij slingerde al daar met de draailier
 
En a' de liereman z'n lusten ad voldaan
En toen de lierspeler zijn lusten had voldaan
is 'em meh ne slappe slinger nor ze vrouke tóegegaan
is hij met een slappe slinger naar zijn vrouwtje toegegaan
en zoe komd 'em nor uis
en zo komt hij naar huis
en zoe komd 'em nor uis
en zo komt hij naar huis
ja a komd der zonder geld en meh ne slappe slinger thuis
ja hij komt er zonder geld en met een slappe slinger thuis
ja zoe komd 'em nor uis me' de liere
ja zo komt hij naar huis met de draailier
en zoe komd 'em nor uis
en zo komt hij naar huis
en zoe komd 'em nor uis
en zo komt hij naar huis
ja a komd der zonder geld en meh ne slappe slinger thuis
ja hij komt er zonder geld en met een slappe slinger thuis
ja zoe komd 'em nor uis me' de liere
ja zo komt hij naar huis met de draailier
 
2 reakses
Doederik 29 november 2010, 11:30
maar missch. verwijzend nor slaapsalet:
http://www.wnt.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063779&lemmodern=slaapsalet

znw. onz. Uit Slapen en Salet.
ᴁ— Weelderig ingerichte slaapkamer. Voornamelijk in de eerste helft der 19de eeuw.
Doederik 29 november 2010, 11:25
salet:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061738&lemmodern=salet

znw. onz. Ontleend aan ofr. salette, verkleinw. van salle. Daarnaast in Z.-Ndl. salette (de bo [1873]). — Vrijwel geheel verouderd.
1. Ontvangkamer, mooie kamer, salon.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!