Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iÍnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - 't Nonneke fijn

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

't Nonneke fijn

't Nonnetje fijn
Der was zoe is e nonneke fijn e nonneke fijn
Er was zo eens een nonnetje fijn een nonnetje fijn
die woÍnden in een utteke klein een utteke klein
die woonde in een hutje klein een hutje klein
ze woÍnde daar zoe stil en eilig
ze woonde daar zo stil en heilig
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
en tegen eur gebure sprak ze weinig
en tegen haar buren sprak ze weinig
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
 
Mor oep ne schoÍne middernacht ne middernacht
Maar op een mooie middernacht een middernacht
kreeg 'er nen engel e raar gedacht e raar gedacht
kreeg er een engel een raar idee een raar idee
en a ging on dad utteke belle
en hij ging aan dat hutje bellen
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
oem zich in al z'n glore veur te stelle
om zich in al zijn glorie voor te stellen
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
 
Wel eiligen engel wa komde gah doeng wa komde gah doeng?"
Wel heilige engel wat kom jij doen wat kom jij doen?"
zoe sprak da nonneken al meh fatsůen al meh fatsoeng
zo sprak dat nonnetje al met fatsoen al met fatsoen
ik zen gestuurd van God den IÍre
ik ben gestuurd door God de Heer
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
oem au de nief gebeden aan te liÍre
om jou de nieuwe gebeden aan te leren
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
 
Wel engel al da' den IÍr gebied den IÍr gebied
Wel engel al wat de Heer gebied de Heer gebied
da moet vaneiges zen geschied ja zen geschied
dat moet uiteraard zijn geschied ja zijn geschied
et moet gebeure ter zijner iÍre
het moet gebeuren ter zijner ere
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
oep iÍne nacht wel zes of zeve kiÍre
op ťťn nacht wel zes of zeven keren
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
 
A' ge goh ligge nor mijne zin nor mijne zin
Als je gaat liggen naar mijn zin naar mijn zin
dan komd den eilige giÍst derin de giÍst derin
dan komt de heilige geest erin de geest erin
dan zulde gij ons IÍr ontvange
dan zal jij onze Heer ontvangen
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
mor nondedzju pas oep want 't is ne lange
maar potverdorie pas op want het is een lange
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
 
Wel eiligen engel oe is oewe naam oe is oewe naam
Wel heilige engel wat is je naam wat is je naam
't is da 'k misschin e kinneke kraam
het is dat ik misschien een kindje kraam
da moet gelak ze vader iÍte
dat moet zoals z'n vader heten
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
dad is de wet van God de Lieven IÍre
dat is de wet van God de Lieve Heer
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
 
En mijne naam is GabriŽl is GabriŽl
En mijn naam is GabriŽl is GabriŽl
en d'aender nonnekes die kenne me wel die kenne me wel
en de andere nonnetjes die kennen me wel die kennen me wel
tung is den engel weggevloge
toen is de engel weggevlogen
meh fatsoeng gezee
met fatsoen gezegd
nonneke was verlejen en bedroge
nonnetje was verleden en bedrogen
meh fatsoeng gedaan
met fatsoen gedaan
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de kŲrte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = gelak in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iÍmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miÍr over d'Aentwaerpse spelling!