Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Et vrouke van Sint-Neklaas

Orig. "Het vrouwke van Sint-Niklaas"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Et vrouke van Sint-Neklaas

Het vrouwtje van Sint-Niklaas
Der ging is e vrouke nor Sint-Neklaas
Er ging eens een vrouwtje naar Sint-Niklaas
ne kopman kwam eur tege
een koopman kwam haar tegen
a vreg on da' vrouke vr mee te gaan
hij vroeg aan dat vrouwtje om mee te gaan
van liereloemla, din ouwe papa
van lierelomla, die ouwe papa
twelf kronen in goud zal ek oe geve
twaalf kronen in goud zal ik je geven
 
Da' vrouke da' docht der in eure zin
Dat vrouwtje die dacht bij zichzelf
twelf kronen is gau gewonne
twaalf kronen is gauw gewonnen
en koom ek er vandenacht ni thuis
en kom ik deze nacht niet thuis
van liereloemla, van din ouwe papa
van lierelomla, van die ouwe papa
'k zal morgevruug wel thuisgerake
ik zal morgenochtend wel thuis geraken
 
Mor tung da 't morgenochtend was
En toen het morgenochtend was
eure man lag deur de venster
haar man lag door het venster
wel vrouke wor zedde zoe laenk gewest?
wel vrouwtje waar ben je zo lang geweest?
van liereloemla, en zeg et mah gau
van lierelomla, en zeg het mij gauw
wor zedde gij toch zoe laenk gebleve?
waar ben jij toch zo lang gebleven?
 
En wor da 'k er zoe laenk gebleve zen
En waar ik zo lang gebleven ben
da' zal ek oe gon vertellen
dat zal ik je gaan vertellen
'k eb mir gewonnen oep ine nacht
ik heb meer gewonnen op n nacht
van liereloemla, van nen ouwe papa
van lierelomla, van een ouwe papa
dan gij er verdingd oep virting dage
dan jij er verdient op veertien dagen
 
Edde mir gewonnen oep ine nacht
Heb je meer gewonnen op n nacht
dan ik oep virting dage?
dan ik op veertien dagen?
zoelaenk a' da soemmeke dure zal
zolang dat sommetje duren zal
van liereloemla, van din ouwe papa
van lierelomla, van die ouwe papa
blauw oge zulde moette drage
blauwe ogen zal jij moeten dragen
 
En a 'kik er blauw oge drage moet
En als ik blauwe ogen dragen moet
en dan zal ekik ier ni blijve
en dan zal ik hier niet blijven
dan gon ekik trug nor Sint-Neklaas
dan ga ik terug naar Sint-Niklaas
van liereloemla, din ouwe papa
van lierelomla, die ouwe papa
di kopman stod in mijn behage
die koopman staat in mijn behagen
van liereloemla, din ouwe papa
van lierelomla, die ouwe papa
di kopman stod in mijn behage
die koopman staat in mijn behagen
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!