Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iÍnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De schÍreslip

Orig. "De scheresliep"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De schÍreslip

De scharenslijper
Sa vrinden in de ronde
Wel vrienden in de kring
minners van iÍne stiel
minnaars van een stiel
ik zal oe gon verkonden
ik zal je gaan verkondigen
ůe ek ba 't slijperswiel
hoe ik bij het slijperswiel
de kost verdien vŲr vrou en kind
de kost verdien voor vrouw en kind
schoÍn bloÍtgesteld on weer en wind
helemaal blootgesteld aan weer en wind
 
Refrein:
Terlieroemterla
Terlieromterla
van lingsoem rechsoem draaid mijne stiÍn
van linksom rechtsom draait mijn steen
deur et rure van mijn biÍn
door het roeren van mijn been
ju ju ju ju ju ju ju ju
ju ju ju ju ju ju ju ju
 
De kliÍrmaker mokt kliÍre
De kleermaker maakt klere
vŲr vijf stuivers per dag
voor vijf stuivers per dag
wild 'em ze loÍn vermiÍren
wil hij z'n loon verhogen
a snijd miÍr dan 'em mag
hij snijdt meer dan hij mag
mor ik meh mijne slijpersstiÍn
maar ik met mijn slijperssteen
ik win miÍr oep iÍn uur alliÍn
ik win meer op een uur alleen
 
(refrein)
 
De smid diÍ moet aerd waerke
De smid die moet hard werken
gestadig veur et vuur
gestadig voor het vuur
a daerfd 'em ni' verstaerken
hij durft zich niet versterken
al meh een kan gůe bier
al met een kan goed bier
terwijl ik gaan oep mij gemak
terwijl ik ga op mijn gemak
soems oek wel is meh ne lege zak
soms ook wel eens met een lege zak
 
(refrein)
 
Mijn vrou die roept victoria
Mijn vrouw die roept victoria
over de slijpersstiel
over de slijpersstiel
zij vind de grutste gloria
zij vindt de grootste gloria
in et draaie van mij wiel
in het draaien van mijn wiel
mijn kinderen emme gin ongemak
mijn kinderen hebben geen ongemak
zij loÍpe meh' den bedelzak
zij lopen met de bedelzak
 
(refrein)
 
Sa vrinde vŲr et lesten
Wel vrienden voor het laatst
al d'ambachte zen gůe
al de ambachten zijn goed
mor 't mijn is toch et beste
maar het mijne is toch het beste
schoÍn ek soems slape moet
ofschoon ik soms slapen moet
oep oÍi en stroei in iÍne stal
op hooi en stro in een stal
dan em ek de kost vŲr niemendal
dan heb ik de kost voor niemendal
 
(refrein)
 
1 reakse
Geldolf Tony 28 september 2012, 22:03
Weet er iemand of dit liedje op cd of dvd uitgeven werd?
Vriendelijke groeten
Tony Geldolf
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de kŲrte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = gelak in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iÍmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miÍr over d'Aentwaerpse spelling!