Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Adam en Eva

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Adam en Eva

't Is wel gi nifs wa da 'k nau gon vertelle
Het is wel geen nieuws wat ik nu ga vertellen
'k zing me gedacht, 'k veeg me gat on de rest
ik zing m'n gedachte, ik veeg m'n gat aan de rest
'k wiste ni wa da 'k oep papier zou gon stelle
ik wist niet wat ik op papier zou gaan stellen
en die ou liekes zen dikkels nog best
en die oude liedjes zijn vaak nog best
 
'k Zat nog il joenk oep de baenke der schole
Ik zat nog heel jong op de banken der scholen
en ik was ok ginne kleine schavuit
en ik was ook geen kleine schavuit
't lifste da 'k sprak da was van de viole
het liefste dat ik sprak dat was van de violen
en ondertusse ne kir van de fluit
en ondertussen een keer van de fluit
 
Ja van din tijd em ek alles gewete
Ja van die tijd heb ik alles geweten
Adam en Eva in 't Aards paradijs
Adam en Eva in het Aards paradijs
wiere deur God de straat oep gesmete
werden door God de straat op gesmeten
deur et ete van di verbodene spijs
door het eten van die verboden spijs
 
Mor Adam din ee toch gin appele gestole
Maar Adam die heeft toch geen appelen gestolen
al make ze daarvan zo'n danig geluid
al maken ze daarvan zo'n danig geluid
a was veul mir vr een schone viole
hij was veel meer voor een mooie viool
en Eva spelde zoe gre de fluit
en Eva speelde zo graag de fluit
 
In din of stoenge veul schone vruchte
In die tuin stonden veel mooie vruchten
appelen en pere van Fraens Canada
appelen en peren van Frans Canada
mor der was een vrucht wor Eva nor zuchtte
maar er was een vrucht waar Eva naar zuchtte
et scheen zoe te weze da' z'in din of ni was
het scheen zo te wezen dat ze in die tuin niet was
 
Mor Adam din ad nog twi schon abrikoze
Maar Adam die had nog twee mooie abrikozen
die ij bewaarde vr zijn lieve bruid
die hij bewaarde voor zijn lieve bruid
ij ging on 't spelen oep zijne viole
hij ging aan het spelen op zijn viool
en Eva spelden een air oep de fluit
en Eva speelde een air op de fluit
 
Oep zekeren dag lag Eva daar te slape
Op zekere dag lag Eva daar te slapen
gans nokt en blot onder ine vijgenbom
helemaal naakt en bloot onder een vijgenboom
ge kund wel denke e ij dor stoeng te gape
je kan wel denken hoe hij daar stond te gapen
ze gelaat betrok meh een kleur nog zoe rod
z'n gelaat betrok met een kleur nog zo rood
 
En Adam z'n zinne begonne te draaie
En Adam zijn zinnen begonnen te draaien
tung ij zoe zag zijne geliefde bruid
toen hij zo zag zijn geliefde bruid
en a spande z'n snaren oep Eva's viole
en hij spande zijn snaren op Eva's viool
en Eva spelden oep Adam z'n fluit
en Eva speelde op Adam zijn fluit
 
As ze nah ware de straat oep gesmete
Toen ze nou waren de straat op gesmeten
liepe ze daar meh' de kop in de grond
liepen ze daar met het hoofd in de grond
Adam di zee "ad ek da mor gewete
Adam die zei "had ik dat maar geweten
'k stak veule beter 't muziek in de stront"
ik stak veel beter de muziek in de stront"
 
"Bah" sprak et wijf, "moette daar nah vr grolle
"Bah" sprak de vrouw, "moet je daar nou voor grollen
il 't paradijs lach ek virkantig uit
heel het paradijs lach ik vierkant uit
gau speld nog mor ne kir oep de viole"
gauw speel nog maar een keer op de viool"
en zij gaf faerm katoeng oep de fluit
en zij gaf ferm katoen op de fluit
 
2 reakses
Grytolle 19 november 2010, 22:46
zijne viole, schon meh wa middelneerlands ertusse
blikke74 19 november 2010, 17:02
van wie is die twidde stem.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!