Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iÍnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De porno

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De porno

Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
In de cinema's on de stase
In de bioscopen aan het station
kunde zing on et reklaam
kan je zien aan de reklame
on de geveldecorasen
aan de geveldecoratie
en de belekes die dor staan
en de prentjes die daar staan
da' den algemiÍne regel
dat de algemene regel
van de cinemacultuur
van de bioscoopcultuur
wŲrd gemokt deur bloÍte bille
wordt gemaakt door blote billen
die versmachte de censuur
die versmachten de censuur
wŲrd gemokt deur bloÍte bille
wordt gemaakt door blote bille
die versmachte de censuur
die versmachten de censuur
 
IÍl de pornoconstellasen
Heel de pornoconstellatie
in et briÍd en in et laenk
in het breed en in het lang
oud de filmconsomasen
houdt de filmconsumatie
en 't alkoolverbruik in gaenk
en het alcoholverbruik in gang
want et spel van de geslachte
want het spel van de geslachten
wŲrd der zoe in afgebeld
wordt er zo in afgebeeld
da' ge 't vrije goh' verachten
dat je het vrijen gaat verachten
en goh' zuipe vŲr oe geld
en gaat zuipen voor je geld
da' ge 't vrije goh' verachten
dat je het vrijen gaat verachten
en goh' zuipe vŲr oe geld
en gaat zuipen voor je geld
 
Erotiek is vŲr de mensen
Erotiek is voor de mensen
in et groÍt en in et klein
in het groot en in het klein
een terriebel compensase
een vreselijke compensatie
vŲr un dagelijkse pijn
voor hun dagelijkse pijn
daaroem kunde wel begrijpe
daarom kan je wel begrijpen
da' der sedert Adam's tijd
dat er sedert Adams tijd
pornografische talenten
pornografische talenten
onze giÍst ebbe verblijd
onze geest hebben verblijd
pornografische talenten
pornografische talenten
onze giÍst ebbe verblijd
onze geest hebben verblijd
 
Goei erotische taferiÍle
Goede erotische taferelen
zen gelak ne goeie wijn
zijn zoals een goede wijn
et is moeilak te veriÍle
het is moeilijk te verhelen
da' ze danig menselijk zijn
dat ze danig menselijk zijn
mor de cinema's on de stase
maar de bioscopen aan het station
passen oep nen aendere liÍst
passen op een andere leest
want ge zie' der oep z'n oÍgste
want je ziet er op zijn hoogst
slecht acteurs meh kiekevliÍs
slechte acteurs met kippevel
want ge zie' der oep z'n oÍgste
want je ziet er op zijn hoogst
slecht acteurs meh kiekevliÍs
slechte acteurs met kippevel
 
Mor de cinemafrustrase
Maar de bioscoopfrustratie
wor da 'k oe eb van verteld
waar ik je over heb verteld
is onschuldig vergeleke
is onschuldig vergeleken
meh et militair geweld
met het militaire geweld
en der wete zoeveul mense
en er weten zoveel mensen
meh uneige ginnen blijf
met zichzelf geen blijf
lot de porno dus mor draaien
laat de porno dus maar draaien
in et slap en in et stijf
in het slap en in het stijf
lot de porno dus mor draaien
laat de porno dus maar draaien
in et slap en in et stijf
in het slap en in het stijf
 
En der wete zoeveul mense
En er weten zoveel mensen
meh uneige ginnen blijf
met zichzelf geen blijf
lot de porno dus mor draaien
laat de porno dus maar draaien
in et slap en in et stijf
in het slap en in het stijf
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de kŲrte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = gelak in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iÍmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miÍr over d'Aentwaerpse spelling!