Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De kruisvaarder

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De kruisvaarder

Tekst & muziek: Wannes Van de Velde
'k Zag oep ne nacht in m'nen drom verschijne
Ik zag op een nacht in mijn droom verschijnen
nen uitgemaergelde person vol pijne
een uitgemergelde persoon vol pijnen
di trugkwam uit et eilig laend
die terugkwam uit het heilig land
ze roestig zwerd nog in z'n aend
z'n roestig zwaard nog in zijn hand
en z'nen baard di plakte
en zijn baard die plakte
van doenker bled inin
van donker bloed aaneen
 
Refrein:
Onder den dwang van 't eilig graf
Onder de dwang van het heilig graf
slachtten ek duzend mensen af
slachtte ik duizend mensen af
te laat eb ek gewete
te laat heb ik geweten
da 't zwerd allin de wette steld
dat het zwaard alleen de wetten stelt
al 't aender wrd vergete
al het andere wordt vergeten
 
'k Verliet m'n vrou en m'ne stiel vr jare
Ik verliet mijn vrouw en mijn stiel voor jaren
we ginge glore vr 't gelof vergare
we gingen glorie voor het geloof vergaren
we trokke nor Jerusalem
we trokken naar Jeruzalem
oep kruistocht in een ijzeren em
op kruistocht in een ijzeren hemd
gewapend tot de taende
gewapend tot de tanden
van 't eilig vuur vervuld
van het heilig vuur vervuld
 
(refrein)
 
W'ebben oep 't lest de Saraceen verslage
We hebben op het laatst de Saraceen verslagen
ons eilig vlag de strate rondgedrage
onze heilige vlag de straten rondgedragen
ons ijzeren em was vastgeroest
ons ijzeren hemd was vastgeroest
de gist deur zwit en bled verwoest
de geest door zweet en bloed verwoest
mor 't was vr d'ir van Rome
maar het was voor de eer van Rome
dus 't kon gin zonde zijn
dus het kon geen zonde zijn
 
(refrein)
 
Na jare zwaerve zen ek thuis gekome
Na jaren zwerven ben ik thuis gekomen
mor ik eb dor danig drevig nifs vernome
maar ik heb daar danig droevig nieuws vernomen
m'n vrou was dod
mijn vrouw was dood
en m'ne stiel was ek verlird
en mijn stiel was ik verleerd
'k zat in de nod
ik zat in de nood
m'n uis was afgebroke
mijn huis was afgebroken
d'ontgoocheling was grot
de ontgoocheling was groot
 
(refrein)
 
'k Zen blijve zwaerve deur vremde streke
Ik ben blijven zwerven door vreemde streken
en eindelijk zen ek van verdriet bezweke
en eindelijk ben ik van verdriet bezweken
mor ik zal spoken onverstord
maar ik zal spoken onverstoord
oem te getuige van een mord
om te getuigen van een moord
tot eldendoem vereve
tot heldendom verheven
want 't duurd nog alted vort
want het duurt nog altijd voort
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!