Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Lot ons gerust

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Lot ons gerust

Laat ons gerust
Tekst en muziek: Wannes Van de Velde
De wêreld gonsd van lêven en lawijt
De wereld gonst van leven en lawaai
en d'industrie is iêmel losgeslage
en de industrie is helemaal losgeslagen
onder de vlag van welvaart en profijt
onder de vlag van welvaart en profijt
wörd ginne mens ni miêr gerust gelate
wordt geen mens nog gerust gelaten
 
Refrein:
Den tijd vervliegd, ons lêve goh' vörbij
De tijd vervliegt, ons leven gaat voorbij
zingd dus meh mij tot liêring van ons baze
zing dus met mij tot lering van onze bazen
lot ons gerust meh olle planne
laat ons gerust met jullie plannen
der ee niemand nor gevraagd
er heeft niemand naar gevraagd
en lot de mense nog wa lêve
en laat de mensen nog wat leven
g'ed ze laenk genoeg geplaagd
je hebt ze lang genoeg geplaagd
 
De staat zen wij, zoe wörd der ons verteld
De staat zijn wij, zo wordt er ons verteld
niemand nog buigd vör prinsen en prelate
niemand nog buigt voor prinsen en prelaten
al zen we vrij toch kieze we vör 't geld
al zijn we vrij toch kiezen we voor het geld
een slechte keus want zoe blijve we slave
een slechte keuze want zo blijven we slaven
 
(refrein)
 
Gin dörp of stad of der wörd in geknoeid
Geen dorp of stad of er wordt in geknoeid
vör et verkiêr moet al et lêve wijke
voor het verkeer moet al het leven wijken
der is gin bos of 't is bekan geroeid
er is geen bos of het is bijna gerooid
of volgeboud meh' villa's vör de rijke
of volgebouwd met villa's voor de rijken
 
(refrein)
 
Ik schiê er uit meh koêpen oep krediet
Ik hou op met kopen op krediet
ik eb genoeg, 't is uit meh overure
ik heb genoeg, het is uit met overuren
en fantasie die krijde toch vörniet
en fantasie die krijg je toch gratis
'k laat deur ne cheque me lêve ni besture
ik laat door een cheque m'n leven niet besturen
 
(refrein)
 
Gij die vanouds ons maatschappij regeerd
Jullie die vanouds onze maatschappij regeren
'k wens oe geluk g'ed oewe zin gekrege
ik wens je geluk jullie hebben je zin gekregen
want g'ed kordaat gelak nen ovvenier
want je hebt kordaat zoals een hovenier
bloemme gekwikt en 't onkruid weggesneeë
bloemen gekweekt en het onkruid weggesneden
 
Mor ieder bloem ee toch een aender kleur
Maar iedere bloem heeft toch een andere kleur
oem van de kracht van 't onkruid mor te zwijge
om van de kracht van het onkruid maar te zwijgen
lot ons gerust meh olle planne
laat ons gerust met jullie plannen
der ee niemand nor gevraagd
er heeft niemand naar gevraagd
en lot de mense nog wa lêve
en laat de mensen nog wat leven
g'ed ze laenk genoeg geplaagd
je hebt ze lang genoeg geplaagd
 
En lot de mense nog wa lêve
En laat de mensen nog wat leven
g'ed ze laenk genoeg geplaagd
je hebt ze lang genoeg geplaagd
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!