Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De lichte van de stede

Orig. "De lichten van de steden"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De lichte van de stede

De lichten van de steden
De nachte van de stede
De nachten van de steden
ze wörre meh kleure verlicht
ze worden met kleuren verlicht
meh schitterende slange
met schitterende slangen
die spartelen oep oe gezicht
die spartelen op je gezicht
ze kunne de stiêne verzochte
ze kunnen de stenen verzachten
meh roêd en geêl en blaut
met rood en geel en blauw
ze verjage de zwarte gedachte
ze verjagen de zwarte gedachten
zoe wörre de ziele ni koud
zo worden de zielen niet koud
 
De lichte van de sandwichbaer
De lichten van de sandwichbar
beschijnen iêl den tableau
beschijnen het heel tafereel
van krabsalaat filet d'anvers
van krabsalade filet d'anvers
en bloemmekes vör de sho
en bloemetjes voor de show
ge zie' der plastikke tomatte
je ziet er plastic tomaten
gezellig en culinair
gezellig en culinair
en de reuk van gebakke petatte
en de reuk van gebakken aardappelen
diên is er alliên vör de sfeêr
die is er alleen voor de sfeer
 
De lampe van de cinema
De lampen van de bioscoop
vertelle verale van róem
vertellen verhalen van roem
van sexuele zaligad
van sexuele zaligheid
of zware noêdlottigen dóem
of zware noodlottige doem
mor godde gezellig zitten
maar ga je gezellig zitten
in zoê'n illuzemashing
in zo'n illusiemachine
et reklaam brengd oew oêge van zinne
de reclame brengt je ogen van slag
veur da' ge de film goh' zing
voor je de film gaat zien
 
De lichte van den avekaent
De lichten van de havenkant
zen bakes in de ziê
zijn bakens in de zee
een tóevlucht vör matroêze
een toevlucht voor matrozen
die vör nen dag of twiê
die voor een dag of twee
de bare wille vergeten
de baren willen vergeten
in fiêsten en felle zwier
in feesten en felle zwier
meh' veul drinken en weinig eten
met veel drinken en weinig eten
en zinge ba vrouwen en bier
en zingen bij vrouwen en bier
 
De klatergouwe lampekes
De klatergouden lampjes
van klater ??
van klater ??
verdóezele de krampekes
verdoezelen de krampjes
van lêvekes in de war
van leventjes in de war
we kome der vör e paar uur
we komen er voor een paar uur
en vergulden ons iêwige pijn
en vergulden onze eeuwige pijn
want ne mens ee' genoeg te verdure
want een mens heeft genoeg te verduren
't is góe da' die lampe der zijn
het is goed dat die lampen er zijn
 
De nachte van de stede
De nachten van de steden
zen wondere bronne van licht
zijn wondere bronnen van licht
illuze vör de duzende
illusie voor de duizenden
meh e masker oep un gezicht
met een masker op hun gezicht
zoe blijve de mense mor draaie
zo blijven de mense maar draaien
den iêwige caroussel
de eeuwige caroussel
tusse lichten in alle kleure
tussen lichten in alle kleuren
verliezen of winne z'et spel
verliezen of winnen ze het spel
2 reakses
Krommenaas 10 september 2018, 09:34
Mercikes, fixed!
Flater 10 september 2018, 09:26
"zen wondere ??brane van licht"

"zen wondere BRONNE(N) van licht"

Bevestigd via de teskten in het boekske van de Wannes Van De Velde Integraal CD collectie.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!