Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - In de dipte van de stede

Orig. "In de diepte van de steden"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

In de dipte van de stede

In de diepte van de steden
In de dipte van de stede
In de diepte van de steden
blinke lichte fel gekleurd
blinken lichten fel gekleurd
bonte slange
bonte slangen
die me vange
die me vangen
nau en dan
nu en dan
en ik vuul un kleure gloeie
en ik voel hun kleuren gloeien
rod en gel
rood en geel
oep m'n kel
op m'n keel
in de dipte van de stede
in de diepte van de steden
schimmespel
schimmenspel
 
In de schaduw van de klove
In de schaduw van de kloven
ligge bontgekleurde bars
liggen bontgekleurde bars
ze verkope mah un pijne
ze verkopen mij hun pijnen
nau en dan
nu en dan
tot de morgestaere schijne
tot de ochtendsterren schijnen
wit en schel
wit en schel
oep me vel
op m'n huid
in de morgend van de stede
in de ochtend van de steden
schimmespel
schimmenspel
 
In et jachte van de stede
In het jachten van de steden
traan en lach, azijn en wijn
traan en lach, azijn en wijn
die me drijve deur de strate
die me drijven door de straten
nau en dan
nu en dan
tot da 'k muug wr van de pijn
tot ik moe word van de pijn
rod en gel
rood en geel
in m'n kel
in m'n keel
in et jachte van de stede
in het jachten van de steden
schimmespel
schimmenspel
 
In de klaenke van de stede
In de klanken van de steden
or ek soems nen diepe zang
hoor ik soms een diepe zang
tusse duzende geluide
tussen duizenden geluiden
nau en dan
nu en dan
din ek not kan imitere
die ik nooit kan imiteren
rod en gel
rood en geel
in m'n kel
in m'n keel
is de stem van alle stede
is de stem van alle steden
schimmespel
schimmenspel
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!