Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Et militarisere

Orig. "Het militariseren"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Et militarisere

Het militariseren
Et militarisere
Het militariseren
e lucratief bedrijf
een lucratief bedrijf
gedijd in alle were
gedijt in elk weer
zegd ni da 'k overdrijf
zeg niet dat ik overdrijf
de staerkste tradiese
de sterkste traditie
is die van de miliese
is die van de militie
de wreld is geweld
de wereld is geweld
de rest wrd ni' geteld
de rest wordt niet geteld
 
Et militarisere
Het militariseren
gelof zonder mystiek
geloof zonder mystiek
il nuchter en gedege
heel nuchter en gedegen
gekruid meh eroek
gekruid met heroek
de macht zal dominere
de macht zal domineren
gedaan meh' discutere
gedaan met discuteren
et simpelste beleid
het simpelste beleid
is agressiviteit
is agressiviteit
 
Refrein:
Oep 't bal van d'officiere
Op het bal van de officieren
drinke we kokend lod
drinken we kokend lood
en daense meh maniere
en dansen met manieren
ter ire van de dod
ter ere van de dood
oep 't bal van d'officiere
op het bal van de officieren
drinke we kokend lod
drinken we kokend lood
en daense meh maniere
en dansen met manieren
ter ire van de dod
ter ere van de dood
 
Et militarisere
Het militariseren
een degelakke keus
een degelijke keuze
ge kund der ge' van lve
je kunt er goed van leven
de dod is zjenereus
de dood is genereus
de sfer van de miliese
de sfeer van de militie
is voeier vr ambiese
is voer voor ambitie
we denken elitair
we denken elitair
zoe make we carrier
zo maken we carriere
 
Et militarisere
Het militariseren
een puur filosofie
een pure filosofie
vr uitverkore giste
voor uitverkoren geesten
en neiging tot zjenie
en neiging tot genie
de mense die nog kijve
de mensen die nog kijven
en ons wille verdrijve
en ons willen verdrijven
die lire we cultuur
die leren we cultuur
meh knuppel en tortuur
met knuppel en tortuur
 
(refrein)
 
Et militarisere
Het militariseren
van zon planeet en staer
van zon planeet en ster
da's allemol t'arrangere
dat is allemaal te arrangeren
al zen we ??staerevaer
al zijn we ??sterever
we schiete meh kanonne
we schieten met kanonnen
spionne nor de zonne
spionnen naar de zonnen
zoe rokt de ruimte vol
zo raakt de ruimte vol
en dan begind de lol
en dan begint de lol
 
We pluime de komete
We pluimen de kometen
we schren unne stert
we scheren hun staart
en ??smilter de planete
en ??smilter de planeten
da's pas de moeite werd
dat is pas de moeite waard
zoe ??kraagde we de glore
zo ??kraagden we de glorie
van god oep z'nen tore
van God op zijn toren
en make d'emelsfer
en maken de hemelsfeer
vr iwig militair
voor eeuwig militair
 
Zoe zaaie we beschaving
Zo zaaien we beschaving
in ploeie van 't ilal
in plooien van het heelal
en fiste lak de biste
en feesten zoals de beesten
tot onze leste knal
tot onze laatste knal
zoe zaaie we beschaving
zo zaaien we beschaving
in ploeie van 't ilal
in plooien van het heelal
en fiste lak de biste
en feesten zoals de beesten
tot onze leste knal
tot onze laatste knal
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!