Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iŕnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Mieken en de serzjaent

Orig. "Mieke en de sergeant"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Mieken en de serzjaent

Mieke en de sergeant
En a' de serzjaent deur ons strotshe goeng, lela lela van tˇerelela
En als de sergeant door ons straatje ging, lela lela van toerelela
e masken on eur d÷rreke stoeng, van tˇerelela
een meisje aan haar deurtje stond, van toerelela
en Mieken en is er oe mˇeder ni thuis, lela lela van tˇerelela
en Mieke is je moeder niet thuis, lela lela van toerelela
wel neje serzjaent kom mor in uis, van tˇerelela
wel nee sergeant kom maar in huis, van toerelela
 
En Mieke die zetten 'em daar ne stˇel, lela lela van tˇerelela
En Mieke die zette hem daar een stoel, lela lela van toerelela
en ze lee er nog e kusse tˇe, van tˇerelela
en ze legde er nog een kussen bij, van toerelela
en Mieke die lee eur twiŕ eiren in 't vuur, lela lela van tˇerelela
en Mieke die legde haar twee eieren in 't vuur, lela lela van toerelela
derbij e literke fl÷tshesbier, van tˇerelela
daarbij een litertje fluitjesbier, van toerelela
 
En Mieke die is er noh bove gegaan, lela lela van tˇerelela
En Mieke die is naar boven gegaan, lela lela van toerelela
de serzjaent diŕ kwam er achteraan, van tˇerelela
de sergeant die kwam er achteraan, van toerelela
tung kwam de mˇeder al van de kaerk, lela lela van tˇerelela
toen kwam de moeder al van de kerk, lela lela van toerelela
ze vond de serzjaent zoe flink on 't waerk, van tˇerelela
ze vond de sergeant zo flink aan het werk, van toerelela
 
En mˇeder die pakte nen eikene stok, lela lela van tˇerelela
En moeder die nam een eiken stok, lela lela van toerelela
en slˇeg 'em oep de serzjaent z'ne kop, van tˇerelela
en sloeg hem op de sergeant zijn hoofd, van toerelela
en wilt 'em ni slagen en lot 'em gaan, lela lela van tˇerelela
en wil hem niet slagen en laat hem gaan, lela lela van toerelela
en a ee me toch gi kwaad gedaan, van tˇerelela
en hij heeft me toch geen kwaad gedaan, van toerelela
 
Na nege maanden en iŕnen dag, lela lela van tˇerelela
Na negen maanden en ÚÚn dag, lela lela van toerelela
e serzjantshen in da beddeke lag, van tˇerelela
een sergeantje in dat bedje lag, van toerelela
wie is de vader al van da kind, lela lela van tˇerelela
wie is de vader al van dat kind, lela lela van toerelela
en a is gon vliege meh' de wind, van tˇerelela
en hij is gaan vliegen met de wind, van toerelela
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ÷ = de k÷rte eu van st÷rm (storm) en l÷stere (luisteren)
  • ˇe = de lange oe van zjalˇes (jaloers) en bˇer (boer)
  • en = gelak in biŕn (been) en groŕt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iŕmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miŕr over d'Aentwaerpse spelling!